Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News นิด้า มองท่องเที่ยว-ส่งออกดันเศรษฐกิจทั้งปีโต3.5-4.0%
นิด้า มองท่องเที่ยว-ส่งออกดันเศรษฐกิจทั้งปีโต3.5-4.0% PDF Print E-mail
Friday, 22 September 2017 09:07

ผู้อำนวยการหลักสูตร MPPM NIDA ระบุเศรษฐกิจโค้งสุดท้ายปี 60 รับอานิสงส์การท่องเที่ยวบูม-ส่ งออกยังดี-รัฐอัดงบปลุกเศรษฐกิ จเพิ่มการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ เชื่อทั้งปีเติบโตได้ 3.5-4.0%

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ผู้อำนวยการการจัดการภาครั ฐและภาคเอกชนมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (MPPM NIDA) เปิดเผยว่า ได้ประเมินภาพรวมเศรษฐกิ จไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (ตุลาคม-ธันวาคม 2560) เชื่อว่ายังขยายตัวได้ดีอย่างต่ อเนื่องจาก โดยมีปัจจัยบวกจากการท่องเที่ ยวในช่วงไฮท์ซีซั่นที่คาดว่ าจะขยายตัวจากปริมาณนักท่องเที่ ยวต่างประเทศที่เดินทางเข้ามาท่ องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้น ที่จะเข้ามาช่วยขับเคลื่ อนเศรษฐกิจไทย ควบคู่กับการส่งออกที่พบว่ามีสั ญญาณการเติบโตที่ดี โดยในช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ สามารถขยายตัวได้ถึง 5.9% ซึ่งเป็นการเติบโตจากการส่ งออกสินค้าในหมวดอาหาร หมวดวัตถุดิบ และหมวดน้ำมันจากพืชและสัตว์ แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะปรับตั วแข็งค่าขึ้นตั้งแต่ต้นปี เฉลี่ยประมาณ 6.5%  เนื่องจากประเทศคู่ค้าสำคั ญของไทยมีแนวโน้มเศรษฐกิจเชิ งบวก  ไม่ว่าจะเป็น จีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปและอาเซียน ซึ่งไทยมีสัดส่วนการส่งออกสูงถึ ง 12.2% 11.3% 10.2% และ 25.4% ตามลำดับ

นอกจากนี้ การดำเนินนโยบายของภาครัฐด้ วยการเร่งรัดเบิกจ่ ายงบประมาณคงค้าง โดยเฉพาะรายจ่ายการลงทุนภาครั ฐประมาณ 450,000 ล้านบาท และงบลงทุนรัฐวิสาหกิจอีกประมาณ 350,000 ล้านบาท ตลอดจนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 ที่กำหนดไว้ 2.9 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.1% ได้เน้นลงทุนในโครงสร้างพื้ นฐานเป็นหลัก ซึ่งช่วยกระตุ้นให้เกิดการสร้ างงาน สร้างรายได้แล้ว ยังเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการเสริ มสร้างขีดความสามารถในการแข่งขั นของประเทศดีขึ้น รวมถึงโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่ างชาติมีความเชื่อมั่นในด้ านการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลบวกต่อภาพรวมเศรษฐกิ จของประเทศในปีนี้ ที่คาดว่าจะขยายตัวได้ 3.5-4.0%

“การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่ วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ประเมินว่าภาคการท่องเที่ ยวและการส่งออก ยังเป็นฟันเฟืองที่สำคัญต่ อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่ วงปลายปีนี้ ที่ทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้ ดี และเมื่อรวมกับการลงทุนของภาครั ฐทั้งทางด้านโครงสร้างพื้ นฐานและ EEC ซึ่งเชื่อว่าจะสร้างโมเมนตั้มที่ ดี ต่อเศรษฐกิจไทยให้เติบโตได้ ตามเป้าหมาย

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23507
mod_vvisit_counterYesterday27655
mod_vvisit_counterAll days77773514

We have: 482 guests online
Your IP: 54.162.165.158
 , 
Today: Jun 20, 2018

6048152