Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News CPT ตุน Backlog คว้างานใหม่เพิ่ม 3 โปรเจกต์
CPT ตุน Backlog คว้างานใหม่เพิ่ม 3 โปรเจกต์ PDF Print E-mail
Wednesday, 13 June 2018 14:09

‘ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์’ หรือ CPT ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้ากำลั งสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่ องจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิ งการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ มอเตอร์ขนาดใหญ่และระบบควบคุ มไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่ อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (ซึ่งแตกต่างจากผู้ผลิตตู้ไฟฟ้ ารายอื่น) ยังโชว์ฟอร์มสด ประกาศคว้างานใหม่เพิ่มเติมอีก 3 โปรเจกต์ รวมมูลค่าโครงการกว่า 230 ล้านบาท หลังขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุ ตสาหกรรมสู่โรงงานปาล์มน้ำมัน ขณะที่ฐานลูกค้าเดิมอย่ างโรงงานน้ำตาลยังคงมีงานเพิ่ มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ คาดรับรู้รายได้ภายในปีนี้เกื อบทั้งหมด

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPT , (Mr Somsak Limprasert, chief executive of CPT Drives and Power Public Company Limited (CPT))ผู้ให้บริการระบบไฟฟ้ ากำลังสำหรับควบคุ มการทำงานของเครื่องจักร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิ งการแข่งขันแก่ภาคอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์ และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่ อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการขยายฐานลู กค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมไปยั งลูกค้าที่อยู่ในภาคอุ ตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม ซึ่งมีศักยภาพการลงทุนในธุรกิ จผลิตไฟฟ้า  ทำให้ CPT มองเห็นโอกาสในการเข้าไปเสนอสิ นค้าและบริการให้แก่ลูกค้าในกลุ่ มดังกล่าวอย่างจริงจัง

ล่าสุด บริษัทฯ ประสบความสำเร็จได้รับคัดเลื อกจากบริษัท ท่าฉางสวนปาล์มน้ำมันอุตสาหกรรม จำกัด หรือ TCG ให้เป็นผู้ดำเนินโครงการโรงผลิ ตไฟฟ้าและขยายไลน์กำลังการผลิ ตปาล์ม โดยการติดตั้งตู้ไฟฟ้ากำลังระดั บแรงดันปานกลาง (MV Switchgear Panel) และตู้จ่ายไฟฟ้าระดับแรงดันต่ำ รวมถึงงานติดตั้งเดิ นสายระบบไฟฟ้าพร้ อมระบบการขายไฟให้การไฟฟ้า มูลค่าโครงการ 130 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ จากการดำเนินงานโครงการนี้ 90% ภายในไตรมาส 4 ปีนี้ และที่เหลือจะทยอยรับรู้รายได้ ในไตรมาส 1 ปี 2562

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเข้าไปรับช่วงต่อจาก บริษัท คุนหมิง ไลท์ อินดัสตรี แมชชินเนอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเข้าไปดำเนินการออกแบบจั ดหาตู้ควบคุมเครื่องจักรสำหรั บกระบวนการผลิตพร้อมทั้งติดตั้ งเดินสายระบบไฟฟ้า ให้แก่โรงงานไทยรุ่งเรืองอุ ตสาหกรรม (สาขาสกลนคร) ซึ่งมีมูลค่าโครงการ 63 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ยังได้เข้าไปดำเนินการออกแบบ จัดหาตู้จ่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำ แรงดันปานกลางและตู้ควบคุมเครื่ องจักรสำหรับกระบวนการผลิตน้ำ ตาล จากโครงการน้ำตาลไทยอุดร เฟส 2 ของบริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด มูลค่าโครงการ 37 ล้านบาท โดยคาดว่าจะรับรู้รายได้ภายในปี นี้ทั้งหมดอีกด้วย

“ความสำเร็จจากการได้รั บงานใหม่ทั้ง 3 โครงการนี้ สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนิ นงานของ CPT ที่สามารถขยายฐานลูกค้าใหม่เพิ่ มเติม รวมถึงความเชื่อมั่นจากลูกค้ าในอุตสาหกรรมน้ำตาลที่เป็ นฐานลูกค้าหลัก ยังคงไว้วางใจให้เราดู แลระบบไฟฟ้าและกระบวนการผลิ ตของโรงงานน้ำตาลเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งจะช่วยสนับสนุนผลการดำเนิ นงานให้เติบโตได้ตามเป้าหมาย” นายสมศักดิ์ กล่าว

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday4194
mod_vvisit_counterYesterday41237
mod_vvisit_counterAll days89325061

We have: 434 guests online
Your IP: 54.152.38.154
 , 
Today: Jun 17, 2019

6055568