ลงทะเบียนรับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม5%ช่วงตรุษจีน ด้วยบัตรเดบิต cimb thai
Print
Monday, 21 January 2019 16:06

ตามที่กระทรวงการคลังออกมาตรการส่งเสริมการลดใช้เงินสดรับเทศกาลตรุษจีนด้วยการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 5% สำหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตนั้น ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนผู้ถือบัตรเดบิตมาลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.epayment.go.th ตั้งแต่วันที่ 7-31 ม.ค. 2562 และเริ่มซื้อสินค้าและบริการที่มี VAT (ไม่รวมสินค้าภาษีสรรพสามิต 5 ประเภท ได้แก่ สุรา ยาสูบ น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน รถยนต์ และรถจักยานยนต์) ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1-15 ก.พ. 2562 เพื่อรับ VAT คืน 5% ไม่เกิน 1,000 บาทต่อคน (เท่ากับการซื้อสินค้าและบริการประมาณ 21,400 บาท) โดยรับเงินผ่านพร้อมเพย์ที่สมัครโดยใช้เลขประจำตัวประชาชนผูกกับบัญชีธนาคารใดก็ได้ ภายในพ.ย. 2562 เงื่อนไขเป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment