Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News PEAผนึกไทยพาณิชย์ พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการไฟฟ้าครบวงจร
PEAผนึกไทยพาณิชย์ พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการไฟฟ้าครบวงจร PDF Print E-mail
Monday, 25 March 2019 20:37

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมขับเคลื่อนระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) สู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า ประกาศความร่วมมือพัฒนา “PEA Energy Intelligence” บริการดิจิทัลเพื่อบริหารจัดการไฟฟ้าสำหรับธุรกิจและครัวเรือนครบวงจร เสริมศักยภาพของแอพพลิเคชั่น PEA Hero Platform ช่วยยกระดับคุณภาพการใช้พลังงานไฟฟ้าของผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบต้นน้ำ-ปลายน้ำ ครอบคลุมตั้งแต่การสำรวจวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเดิม จนถึงการจัดหาและรับรองคุณภาพซัพพลายเออร์ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน พร้อมบริการทางการเงินเปิดช่องทางให้ผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเข้าถึงแหล่งทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์

นายเขมรัตน์ ศาสตร์ปรีชา รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เปิดเผยว่า ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน นำมาสู่การพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในธุรกิจทุกภาคส่วน ไม่เว้นแม้แต่ภาคอุตสาหกรรมและพลังงาน ซึ่งประชาชนก็หันมาใส่ใจในเรื่องการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น PEA จึงพัฒนาโครงการ PEA Energy Intelligence ที่เป็น Feature ใหม่ล่าสุดของแอพพลิเคชั่น PEA Hero Platform โดย PEA Energy Intelligence จะเป็นการให้บริการด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าและด้านการบริหารจัดการพลังงานด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เหมาะสมและมีความทันสมัย เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด และจะมีการต่อยอดการให้บริการต่างๆ เกี่ยวกับการใช้พลังงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเกิดความคุ้มค่าแก่สังคมในอนาคต อาทิ บริการสำรวจและวิเคราะห์ระบบไฟฟ้าเดิม บริการการออกแบบติดตั้งอุปกรณ์และระบบซอฟต์แวร์การจัดการไฟฟ้า สร้าง Marketplace รวบรวม   ซัพพลายเออร์ผู้จัดจำหน่าย วางระบบ และติดตั้งอุปกรณ์จากทั่วประเทศที่ได้มาตรฐานสากลและผ่านการรับรองคุณภาพจาก PEA

นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wholesale ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุ่มเทศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีและสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม โดยเฉพาะการได้รับความไว้วางจากลูกค้าธุรกิจให้ธนาคารเข้าไปพัฒนาและเป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์มการให้บริการขององค์กรทั้งกลุ่มสถาบันการศึกษา กลุ่มการแพทย์ กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และครั้งนี้ได้รับความไว้วางใจจาก PEA ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจผู้ให้บริการสาธารณูปโภคที่เข้าถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ นับเป็นความภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่งของธนาคารที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการพัฒนา PEA Energy Intelligence เพื่อเป็นตัวช่วยในการบริหารจัดการพลังงานอย่างครบวงจร โดยธนาคารพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสินเชื่อและแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ที่อยู่บนแพลตฟอร์มดังกล่าว เพื่อส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ใช้และผู้ให้บริการไฟฟ้า ลดข้อจำกัดของผู้ใช้ไฟฟ้าในเรื่องงบประมาณสำหรับติดตั้งอุปกรณ์และระบบ พร้อมทั้งอยู่ระหว่างศึกษาต่อยอดพัฒนาบริการ Digital lending ซึ่งในขณะนี้ทางธนาคารได้เริ่มให้บริการแล้วกับทาง LAZADA  อีกทั้ง ยังมีบริการ Personal Lending Online ให้กับลูกค้าของธนาคารที่ใช้บริการ SCB Easy App อีกด้วย ซึ่งธนาคารมุ่งหวังว่าการพัฒนาบริการอย่างครบวงจรบนแพลตฟอร์มที่ทั้งสะดวก รวดเร็ว และคล่องตัว จะมีส่วนช่วย ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟฟ้าของทุกภาคส่วน ซึ่งจะมีผลต่อภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน

“ธนาคารไทยพาณิชย์ยังคงความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาขีดความสามารถทางด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายศักยภาพขององค์กรในการเชื่อมต่อบริการระหว่างธนาคารกับลูกค้าทุกกลุ่มในรูปแบบต่างๆ (Bank as a platform) ขอขอบคุณ PEA ที่มอบความเชื่อมั่นให้กับธนาคารไทยพาณิชย์ในการมีส่วนร่วมพัฒนา PEA Energy Intelligence ซึ่งเป็น Feature หนึ่งบน PEA Hero Platform แพลตฟอร์มที่สำคัญขององค์กรและเป็นประโยชน์ต่อ                      ขีดความสามารถของประเทศในอนาคต ธนาคารมีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุนรัฐวิสาหกิจอื่นๆ เพื่อช่วยส่งเสริมให้แต่ละองค์กรสามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลที่ทันสมัยได้อย่างสมบูรณ์แบบ” นายวศิน กล่าว

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PEA and SCB join forces to unlock PEA Hero Platform with PEA Energy Intelligence to extend digital lending experience for PEA business network

In a bid to bring the digital ecosystem to the energy industry, the Provincial Electricity Authority (PEA) has collaborated with Siam Commercial Bank (SCB) to develop PEA Energy Intelligence, a fully integrated digital service to help manage business and household electrical needs.  Aiming to unlock more potential from the PEA Hero Platform to help raise energy consumption standards from upstream to downstream, the new service survey analyzes existing electrical systems, from procuring and certifying suppliers to installing equipment to boost the efficiency of power consumption.

PEA Deputy Governor Mr. Khammarat Sartpreecha said that rapid technology advancement in the present era has brought development and changes in every business segment, not least the industrial and energy segments.  With people seeking to increase energy consumption efficiency, the PEA has launched PEA Energy Intelligence, the latest feature of the PEA Hero Platform.  PEA Energy Intelligence makes the most of power generation and management by using appropriate and modern equipment to offer optimal efficiency, while providing value to society, such as through survey and analysis services for existing electrical systems, design and installment of electrical management equipment and software, and building a marketplace with a long list of PEA certified suppliers and distributors offering system planning and equipment installation services nationwide.

SCB SEVP & Chief Wholesale Banking Officer Mr. Wasin Saiyawan noted that in the past few years SCB has dedicated its resources to the development of technologies and innovations matching the requirements of customers in every user segment.  SCB customers trust it to support the development and take partnership in service platforms in various sectors, including education, healthcare, retail, and corporations. This time we have earned yet another recognition from the PEA, a major state enterprise offering public utility services to consumers nationwide.  SCB is truly honored to take part in helping increase the efficiency of energy consumption through the development of PEA Energy Intelligence, which will help simplify every component of energy management.  In addition, the digital technology incorporated in this platform will allow electrical users and service providers to tap new business opportunities and minimize consumer constraints in connection with budgets used for installing equipment and systems.  SCB is ready to seamlessly accommodate funding needs for all user groups listed on the platform, whether large corporations, such as industrial estates, business operators such as hotels, residences, and hospitals, retail businesses such as shops and suppliers seeking funds to expand business, and households.  The Bank hopes that offering a full range of convenient, quick, and flexible services on the platform will help reduce energy costs, while increasing the efficiency of energy management, which will help sustain efficient overall energy consumption in the country.

“SCB is committed to the development of its digital capabilities to unleash the potential of the Bank as a platform to connect bank services to all customer groups.  We would like to thank the PEA for its confidence in allowing SCB to take part in the development of PEA Energy Intelligence as one of the important features of the PEA Hero Platform.  This platform will benefit Thailand’s future capabilities.  It is our greatest pleasure to support other state enterprises in helping them transform into truly digital organizations”, concluded Mr. Wasin Saiyawan.

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday47309
mod_vvisit_counterYesterday60190
mod_vvisit_counterAll days90452764

We have: 611 guests online
Your IP: 54.172.234.236
 , 
Today: Jul 21, 2019

13571832