Error
อินเตอร์ ฟาร์มา เตรียมขาย IPO 46 ล้านหุ้น เข้าตลาด เอ็ม เอ ไอ
Print
Friday, 13 September 2019 20:08

‘บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา’ หรือ IP ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบไฟลิ่ง ชูจุดเด่นด้านการคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในด้านการสร้างสมดุลในระบบร่างกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง

ดร.ทรงวุฒิ ศักดิ์ชลาธร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) หรือ IP ผู้นำธุรกิจด้านการพัฒนา คิดค้น และจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพชะลอวัยและนวัตกรรมความงามสำหรับคน และผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ เปิดเผยว่า บริษัทฯ พร้อมเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจที่มีเป้าหมายเป็นบริษัทชั้นนำในการนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ง่ายและสามารถจดจำเครื่องหมายการค้า INTERPHARMA ของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำการคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่แตกต่าง ด้วยประสิทธิภาพและความปลอดภัยเพื่อการป้องกันและรักษาโรค การมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นและชะลอวัย มาเป็นแนวทางขับเคลื่อนธุรกิจที่มีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครอบคลุม ทั้งเวชภัณฑ์ โภชนเภสัช เวชสำอาง อาหารสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับคนและสัตว์ ภายใต้แนวคิด ‘VALUE YOUR LIFE’ ที่เชื่อว่า คุณค่าของชีวิต คือสุขภาพที่ดีและการมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ ซึ่งได้สะท้อนออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีสมดุลในระบบร่างกาย ผ่านกระบวนการใส่ใจในทุกรายละเอียดขั้นตอน ตั้งแต่ การคิดค้นและนำเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพดีเยี่ยม

ปัจจุบัน บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายแบ่งเป็น 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ ได้แก่

·       กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสำหรับคน ประกอบด้วย

1) ผลิตภัณฑ์รักษาสุขภาพและชะลอวัย (Wellness and Anti-Aging Products) ช่วยดูแลสุขภาพให้แข็งแรงและชะลอวัย ที่ไม่ใช่ยา เน้นสร้างสมดุลให้อวัยวะภายในของร่างกาย โดยพัฒนาจากสารอาหารที่มีหลักฐานการวิจัยว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพโดยปราศจากผลข้างเคียง ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบริษัทฯ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ Probac7, Probac10 Plus, InuFOS, Beta Glucan Plus และ Multivitamin เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ TS6-Synbiotic

2) ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงาม (Aesthetic Innovation Product) ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ภายใต้แบรนด์ YUUU ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โปรไบโอติคที่ช่วยดูแลความสะอาด เช่น ยาสีฟัน และมูสทำความสะอาดผิวหน้า เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมความงามที่ช่วยลดริ้วรอย ปรับรูปหน้า Perfectha, NABOTA และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด TS6-Lady Health

·       กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสัตว์

3) ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นอาหารสุนัขและแมวระดับพรีเมี่ยมที่คัดสรรวัตถุดิบเกรดเดียวกับอาหารคน ภายใต้แบรนด์ MARIA ผลิตภัณฑ์แผ่นรองซับสำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ Raku Pad นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์สุขภาพสำหรับสุนัขและแมวอื่นๆ ที่บริษัทย่อยเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขและแมว Monchou (มองชู) ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แชมพูรักษาโรคผิวหนัง เวชสำอาง และยารักษาโรคต่างๆ สำหรับสัตว์เลี้ยง ภายใต้แบรนด์ชั้นนำ เช่น Dermcare MALASEB /PYOHEX, Dr. Choice, Pet Select เป็นต้น

4) ผลิตภัณฑ์สำหรับปศุสัตว์ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ใช้ในการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการบริโภค ได้แก่ สารผสมล่วงหน้า (Premix) ที่ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์โดยลดการใช้ยาปฏิชีวนะบนพื้นฐานของแนวคิดอาหารปลอดภัย รวมทั้งผลิตภัณฑ์สุขศาสตร์และยาปฏิชีวนะต่างๆ ภายใต้แบรนด์ของบริษัทย่อย ได้แก่ MaxiGut Powder, MaxiMune Solution เป็นต้น และผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาเพื่อนำมาจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้า ได้แก่ MFeed, ECOTRU EXTRA

“เราได้วางเป้าหมาย 5 ปีข้างหน้า จะเติบโตสู่การเป็นบริษัทชั้นนำในการเสนอผลิตภัณฑ์สุขภาพและจะขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและทำตลาดในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด VALUE YOUR LIFE จากเดิมที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านโรงพยาบาล คลินิก ร้านขายยา โรงพยาบาลและคลินิกสัตว์เลี้ยง ร้านเพ็ทช้อปและร้านค้าปลีกสมัยใหม่ รวมถึงจำหน่ายสินค้าไปยังผู้บริโภคจากทีมขายและช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสามารถจดจำเครื่องหมายการค้า INTERPHARMA ได้เป็นอย่างดี ควบคู่กับการพัฒนาองค์กรให้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว”  ดร.ทรงวุฒิ กล่าว

นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า หลังจาก บมจ. อินเตอร์ ฟาร์มา ได้ยื่นแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชน (IPO) ล่าสุด สำนักงาน ก.ล.ต. ได้นับหนึ่งแบบไฟลิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ปัจจุบัน บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา มีทุนจดทะเบียน 103 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 206 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท คิดเป็นจำนวน 160 ล้านหุ้น และเตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 46 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 22.33 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนส่วนใหญ่ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ ทั้งนี้ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. อนุมัติแบบคำขอเสนอขายหลักทรัพย์และแบบไฟลิ่งมีผลบังคับใช้แล้ว จะกำหนดราคาและวันที่เสนอขายหุ้น IPO แก่ประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะนำ บมจ.อินเตอร์ ฟาร์มา เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ภายในปีนี้

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment