ธนาคารธนชาตให้การสนับสนุนสินเชื่อ
Print
Monday, 16 August 2010 14:32

นางนุสรา รุนสำราญ  รองกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ลงนามในสัญญาสนับสนุนสินเชื่อให้แก่บริษัท ถนอมวงค์บริการ จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าอาคารทิปโก้ เพื่อใช้เงินเป็นทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ  โดยมีนางอนุรัตน์ เทียมทัน ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัททิปโก้ ร่วมลงนาม  ทั้งนี้ บริษัท ถนอมวงค์บริการ จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน)  งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เมื่อเร็ว ๆ นี้

Written by :
พิราบขาว
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment