ไทยเครดิตฯพร้อมให้บริการ‘บัญชีเงินฝากพื้นฐาน’
Print
Thursday, 18 October 2018 11:33

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำจุดยืน “ใครไม่เห็น เราเห็น” และ "ทุกคนคือคนสำคัญ" ประกาศความพร้อมให้บริการ "บัญชีเงินฝากพื้นฐาน" (Basic Banking Account) ให้แก่กลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มผู้สูงอายุ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมธนาคารไทยระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2563) ของสมาคมธนาคารไทย ที่มีแนวคิดส่งเสริมการเข้าถึงบริการทางการเงินทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งธนาคารได้ร่วมลงนามในบันทึกบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การให้บริการบัญชีเงินฝากเพื่อการเข้าถึงบริการทางการเงินขั้นพื้นฐาน” เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 โดยธนาคารจะเริ่มให้บริการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้

ทั้งนี้ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ดังกล่าว จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

Written by :
กระแสหุ้นออนไลน์
 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment