Forgot your password? Create an account
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

อพท. เปิดแผน 5 ปี ตราดบูมท่องเที่ยวชุมชนวิถีชีวิต

อพท. เปิดแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดตราดระยะ 5 ปี กระจายนักท่องเที่ยวสู่ชุมชนหนุนท่องเที่ยวเชิงประมง และเชิงนิเวศฯ ตามพื้นฐานทรัพยากรและวิถีชีวิตเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านกัมพูชา ยกระดับไม่ใช่แค่เมืองผ่าน แต่นักท่องเที่ยวต้องแวะ และเพิ่มวันพักค้างคืน นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต รองผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.  เปิดเผยว่า ได้จัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พิเศษจังหวัดตราด ระยะ 5 ปี ตั้งแต่ปี 2561-2565 เพื่อเตรียมรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและนักเดินทางซึ่งเป็นผลพวงจากโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซี  และการเดินทางเชื่อมโยงของประเทศในกลุ่มอาเซียนที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางเชื่อมโยงทางฝั่งตะวันออก “ อพท. 3 มีภารกิจดูแลพัฒนาพื้นที่ที่ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง  เราจึงเห็นความสำคัญที่จะเตรียมความพร้อมให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยว และเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนให้มีรายได้เสริมจากการท่องเที่ยว ซึ่งแผนพัฒนา 5 ปี ฉบับนี้ จะเน้นพัฒนาพื้นที่บนฝั่งตามฐานทรัพยากรและความโดดเด่นของชุมชนนั้นๆ เป็นหลัก เพราะที่ผ่านมา อพท. ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 19 April 2019 | Hits: 120 | Comments

Read more

กสิกรไทยแจ้งผลประกอบการไตรมาส 1 ปี62กำไร 10,044ล้า

นายปรีดี ดาวฉาย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า แม้กิจกรรมทางเศรษฐกิจภายในประเทศสามารถประคองทิศทางการขยายตัวได้ต่อเนื่องในไตรมาสที่ 1 ปี 2562 แต่เศรษฐกิจไทยในภาพรวมยังคงได้รับแรงกดดันจากความอ่อนแอของภาคการส่งออกและการท่องเที่ยว ท่ามกลางแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ซึ่งนับเป็นปัจจัยที่เพิ่มความท้าทายให้กับภาคธุรกิจที่ในอีกด้านหนึ่งต้องรับมือกับภาวะการแข่งขันในรูปแบบใหม่ ๆ การเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบและนโยบาย  รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค สำหรับผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 10,044 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 722 ล้านบาท หรือ 6.70% ผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาส 1 ปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 ปี 2561 ธนาคารและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจำนวน 10,044 ล้านบาท ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 722 ล้านบาท ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 19 April 2019 | Hits: 180 | Comments

Read more

ทิศทางตลาดอาคารชุดปี 2562 ผู้ประกอบการให้ความระมัด

ประเด็นสำคัญ ปี 2562 นี้ ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายสำหรับการทำตลาดที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด จากปัจจัยแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน รวมไปถึงปัจจัยเฉพาะตัวของธุรกิจอาคารชุดเอง อาทิ จำนวนผู้บริโภคที่ความต้องการซื้อถูกดูดซับไปแล้วจากฝนช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณอาคารชุดค้างขายที่มีเหลืออยู่ในหลายระดับราคา ความไม่สมดุลระหว่างความสามารถในการซื้อและราคาอาคารชุดที่เปิดตัว รวมไปถึงกฏระเบียบและกฏหมายต่างๆ เช่น นโยบายกำกับดูแลสินเชื่อของธนาคารแห่งประเทศไทย รวมไปถึงพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ได้ประกาศไปเมื่อปลายปี 2561 ซึ่งอาจมีผลกระทบโดยตรงกับผู้ที่ซื้ออาคารชุดมาเพื่อลงทุนปล่อยเช่า ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายให้ความสำคัญกับการปรับแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่ท้าทายมากขึ้นในปี 2562 ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ได้ทำการวิเคราะห์ทิศทางการลงทุนของผู้ประกอบการในธุรกิจอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมถึงความต้องการซื้ออาคารชุดในปี 2562 ดังนี้ ทั้งนี้แม้ว่าเครื่องชี้ธุรกิจอาคารชุดในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล อาทิ จำนวนการเปิดตัวอาคารชุดอาจสะท้อนภาพบวกในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาโดยมีอัตราการเติบโตสูงถึงร้อยละ 4.3 แต่ถ้าพิจารณาในส่วนของกิจกรรมการซื้อกลับพบว่ามีการชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง  สะท้อนให้เห็นจากสัดส่วนการจองซื้ออาคารชุดเปิดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพียงแค่ร้อยละ 0.5 แสดงให้เห็นถึงความต้องการซื้อของผู้บริโภคที่น้อยกว่าความต้องการขาย (อุปสงค์น้อยกว่าอุปทาน) นอกจากนี้ จากข้อมูลของ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 19 April 2019 | Hits: 172 | Comments

Read more

TMB ชี้ท่องเที่ยวสดใส หนุนบาทแข็งแตะ 31.16

TMB Analytics ประเมินเงินบาทมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นในช่วงที่เหลือของปี แตะระดับ 31.16 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าขึ้น 4% จากสิ้นปี 2018 หนุนด้วยปัจจัยนักท่องเที่ยวต่างชาติ การคาดการณ์ดุลการค้าที่ยังคงเป็นบวก และการดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากขึ้นของธนาคารกลางหลักของโลก อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทอาจผันผวนเพิ่มขึ้นในช่วงที่เหลือของปีจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยที่จะกดดันให้ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นมากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นรายรับจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่คิดเป็นเกือบ 40% ของดุลการชำระเงินทั้งหมด โดย TMB Analytics คาดว่าในปีนี้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติจะสูงถึง 40.4 ล้านคน หรือขยายตัวกว่า 5.5% จากตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เริ่มกลับมาขยายตัวได้ดีหลังเหตุการณ์เรือฟีนิกซ์ล่มที่ภูเก็ตเมื่อกลางปีที่แล้ว และมีแนวโน้มขยายตัวได้ต่อเนื่องแม้ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจะต่ำลงเมื่อเทียบกับฐานที่สูงจากปีก่อน อีกทั้ง ดุลการค้าที่คาดว่าจะยังคงเกินดุลต่อเนื่อง รวมมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น ถึงแม้ว่าการส่งออกจะขยายตัวลดลงจากการชะลอของเศรษฐกิจโลก แต่การนำเข้าอาจชะลอมากกว่าจากปัจจัยการลงทุนในประเทศที่รอความชัดเจนจากรัฐบาลใหม่ในช่วงครึ่งปีหลัง โดยคาดว่าการนำเข้าจะชะลอลงจาก 12.5% ในปีก่อน เหลือเพียง 2% ในปีนี้ นอกจากนี้ ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 19 April 2019 | Hits: 148 | Comments

Read more
Hot News
 
 


タイバンコクニュースタイランド通信

VanaH
バンコク クーポン
VanaH


 • Subject: Trying to fing job in model or cinema business - by: EmammozyFow
  Hi My name is Jenny. I trying to find job in model or cinema business. If you have any offers for me, please contact me (http://v.ht/my_contactss) [IMG]http://i65.tinypic.com/fm7sxe.jpg[/IMG]...
 • Subject: cheap jordans for sale www.realcheapauthenticjorda - by: lrtjsabz
  cheap jordans online for sale (http://www.retrocheapjordansonline.com) Bank of america customer relationship manager salaryrelationship enhancement skill training programs for therapy proble. He's not stupid like high school boys and he cheap jordans free shipping (http://www.jordanshoesretro.com) understands you more than you . The states with the highest estimated number of Crips sets are California, Missouri, Oklahoma and Texas. typically consists of young African American men, with members being white,...
 • Subject: cheap jordans online free shipping www.realcheapau - by: khmgvbxa
  cheaprealjordansstore.com (http://www.cheaprealjordansstore.com) It takes a lot of hard work and discipline to build the body you desire so much. You have to know that you don't have to do it on your own. Aabab tablet with multiple sexual health benefits is a best recommended natural cure to tighten genital wall muscles. Composition present in Aabab tablet reshapes genital walls and improves sensation. Bhimu Patil, director of Texas A Fruit and Vegetable Improvement Center, has researched citrulline, find...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...
เขียนข่าว IR & PR

*** กรุณาแจ้ง username ที่ต้องการเขียนข่าว IR&PR กับ Webmaster เพื่อทำการกำหนดสิทธิ๋ให้ครับ
 

กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรีInbound Marketing

Banner
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday10625
mod_vvisit_counterYesterday42353
mod_vvisit_counterAll days87223544

We have: 454 guests online
Your IP: 52.55.186.225
 , 
Today: Apr 21, 2019

4243064