Forgot your password? Create an account
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
prev
next

สหรัฐ แซง ฮ่องกง ขึ้นที่1 มีความสามารถในการแข่งขัน

รายงานการจัดอันดับ IMD World Competitiveness Rankings ประจำปี ครั้งที่ 30 ยังคงเน้นย้ำถึงแนวโน้มระยะยาวเช่นเดียวกับรายงานฉบับก่อน ๆ กล่าวคือ ประเทศในอันดับต้น ๆ ของรายงานต่างมีแนวทางของตนเองในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับเศรษฐกิจที่มีความสามารถในการแข่งขันมากที่สุดห้าอันดับแรกในปีที่แล้วนั้น ยังคงอยู่ครบในปีนี้ แต่มีการเปลี่ยนแปลงอันดับ โดยสหรัฐอเมริกากลับมาทวงบัลลังก์อันดับ 1 ตามด้วยฮ่องกง สิงคโปร์ เนเธอร์แลนด์ และสวิตเซอร์แลนด์ การกลับขึ้นมาเป็นที่หนึ่งอีกครั้งของสหรัฐอเมริกานั้น ได้รับปัจจัยผลักดันจากความแข็งแกร่งในด้านสมรรถนะทางเศรษฐกิจ (Economic Performance) และโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) ซึ่งสหรัฐครองอันดับ 1 ในสองหัวข้อนี้ ขณะที่ฮ่องกงใช้แนวทางที่ค่อนข้างแตกต่างออกไป โดยเน้นไปที่ประสิทธิภาพของภาครัฐ (Government Efficiency) และประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ (Business Efficiency) ซึ่งฮ่องกงมาเป็นอันดับ 1 ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 25 May 2018 | Hits: 46 | Comments

Read more

Startups ซอฟต์แวร์ไทย อวดโฉมนวัตกรรม ในConnecTechA

ผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ยกขบวนร่วมโชว์ศักยภาพความเป็ นดิจิทัลไทยแลนด์ใน ConnecTechA sia งานมหกรรมเทคโนโลยีล่าสุดที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียระหว่ างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 นี้ ที่ประเทศสิงคโปร์ คอนเนคเทคเอเชีย (ConnecTechAsia) งานแสดงความก้ าวหน้าด้านเทคโนโลยีของอุ ตสาหกรรมไอทีที่ใหญ่ที่สุดในภู มิภาคเอเชีย โดยรวมงานแสดงนวัตกรรมและโซลูชั่ นล่าสุดของบริษัทชั้นนำทั่วโลก 3 งานใหญ่เป็นหนึ่งเดียว คือ งานคอมมิวนิคเอเชีย (CommunicAsia) งานบรอดคาสท์เอเชีย (BroadcastAsia) และที่เปิดตั วล่าสุด งานเน็กซ์เอเชีย (NXTAsia) งานคอมมิวนิคเอเชียและบรอดคาสท์ เอเชีย เปิดพื้นที่แสดงนวัตกรรมความล้ำ หน้าภาคการสื่ อสารโทรคมนาคมและมีเดี ยมายาวนานเกือบ 40 ปี ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 25 May 2018 | Hits: 90 | Comments

Read more

ซินโครตรอนฉลองความสำเร็จ เบื้องหลังขับเคลื่อนเศรษฐ

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้เป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมคิดร่วมทำเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนตลอด 10 ปีที่ผ่านมา เพื่อการเฉลิมฉลองการเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาวงการวิทยาศาสตร์ และช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนมาตลอดหนึ่งทศวรรษ ทั้งยังแสดงถึงความก้าวหน้าของสถาบันที่พร้อมจะก้าวเคียงคู่อุตสาหกรรมไทยต่อไปในอนาคต ทางสถาบันจึงมีแนวคิดในการจัดนิทรรศการหนึ่งทศวรรษสถาบันวิจัยซินโครตรอนขึ้นภายใต้ปณิธาน “พัฒนาธุรกิจด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสงซินโคร-ตรอน (Make Tomorrow Better)” ขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว โดยได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่า “สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนเป็นสถาบันที่ดำเนินงานด้านการให้บริการแสงซินโครตรอนและเทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน อีกทั้งส่งเสริมการถ่ายทอดและการเรียนรู้เทคโนโลยีด้านแสงซินโครตรอน ซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพันธกิจเพื่อการวิจัยเกี่ยวกับแสงซินโครตรอน เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้ทัดเทียมสากลนานาอารยะประเทศ และมีเป้าหมายสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาล  นั่นคือการสร้างงานวิจัยที่เกื้อกูลต่ออุตสาหกรรมเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยตั้งแต่ปี 2556 – 2560 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนได้มีอัตราการเติบโตของการให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมกว่า 54% ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 25 May 2018 | Hits: 69 | Comments

Read more

SCN เปิดแนวคิดรุกโรงไฟฟ้าภูมิภาคอาเซียน

‘บมจ.สแกน อินเตอร์’ หรือ SCN เปิดกลยุทธ์รุกลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคอาเซียน ต่อยอดธุรกิจสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมพลังงานเพื่อผลักดันการเติบโตอย่างมั่นคง ประเดิมเข้าซื้อกิจการบริษัท GEP Thailand เพื่อเข้าดำเนินการพัฒนาและก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขนาดกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 220 MW ที่เมืองมินบู ประเทศเมียนมาร์ ช่วยสร้างความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้ารับการเติบโตทางเศรษฐกิจภายในประเทศเมียนมาร์ ตั้งเป้าก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ตามสัญญาซื้อขาย (SCOD) จำนวน 50 เมกะวัตต์ในเฟสแรกได้ภายในต้นปี 2019 ก่อนทยอยครบทั้งโครงการภายใน 4 ปี ภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ายาวนานถึง 30 ปี หนุนขึ้นแท่นผู้นำผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดหนึ่งในรายที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN ผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ...

Hot News | กระแสหุ้นออนไลน์ | Friday, 25 May 2018 | Hits: 69 | Comments

Read more
 
 


タイバンコクニュースタイランド通信

VanaH
バンコク クーポン
VanaH


 • Subject: cheap jordans for sale www.realcheapauthenticjorda - by: lrtjsabz
  cheap jordans online for sale (http://www.retrocheapjordansonline.com) Bank of america customer relationship manager salaryrelationship enhancement skill training programs for therapy proble. He's not stupid like high school boys and he cheap jordans free shipping (http://www.jordanshoesretro.com) understands you more than you . The states with the highest estimated number of Crips sets are California, Missouri, Oklahoma and Texas. typically consists of young African American men, with members being white,...
 • Subject: cheap jordans online free shipping www.realcheapau - by: khmgvbxa
  cheaprealjordansstore.com (http://www.cheaprealjordansstore.com) It takes a lot of hard work and discipline to build the body you desire so much. You have to know that you don't have to do it on your own. Aabab tablet with multiple sexual health benefits is a best recommended natural cure to tighten genital wall muscles. Composition present in Aabab tablet reshapes genital walls and improves sensation. Bhimu Patil, director of Texas A Fruit and Vegetable Improvement Center, has researched citrulline, find...
 • Subject: cheap real retro jordans www.cheapjordanscybermond - by: lrtjsabz
  real cheap jordans for sale (http://www.realcheapjordansforsale.com) For the third quarter, diluted earnings per share is planned in a Air Jordan XI (11) Retro-26 (http://www.cheapjordansshoesforsale.com/View.asp?id=77198) range of $0.95 cheap jordans online (http://www.realcheapjordansforsale.com) to $0.98, an increase of 20% to 24% over the prior year's adjusted diluted EPS of $0.79. For the fourth quarter, which will include the extra Air Jordan V (5) 3Lab5 (http://www.cheapjorda...
ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านต่อ...
เขียนข่าว IR & PR

*** กรุณาแจ้ง username ที่ต้องการเขียนข่าว IR&PR กับ Webmaster เพื่อทำการกำหนดสิทธิ๋ให้ครับ
 

กู้ 30,000 ผ่อน 917 บาท x 60 เดือน เช็คโอกาสอนุมัติออนไลน์ ฟรีInbound Marketing

Banner
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday24442
mod_vvisit_counterYesterday36741
mod_vvisit_counterAll days76943503

We have: 585 guests online
Your IP: 54.166.172.180
 , 
Today: May 25, 2018

4347616