Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Daily Research เอ็มเอฟซีขายกองทุนใหม่อายุ 2 ปี 11 เดือน ลงทุนตราสารหนี้
เอ็มเอฟซีขายกองทุนใหม่อายุ 2 ปี 11 เดือน ลงทุนตราสารหนี้ PDF Print E-mail
Monday, 02 September 2019 15:22

เอ็มเอฟซีขายกองทุนใหม่อายุ 2 ปี 11 เดือน ลงทุนตราสารหนี้ในภาครัฐและหรือเอกชน เงินฝากในประเทศ เปิดขายครั้งเดียววันนี้ - 9 กันยายน 2562

นายเดนนิส ลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เอ็มเอฟซีเปิดขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี สเตเบิ้ล อินคัม 4  ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (MSI4AI) เสนอขายครั้งเดียว.วันนี้ – 9 กันยายน 2562 โดยมีอายุโครงการประมาณ 2 ปี 11 เดือน มูลค่าขั้นต่ำของการลงทุน 500,000 บาท ทั้งนี้กองทุนเปิด MSI4AI จะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติทุก 3 เดือน เฉพาะผลตอบแทนในอัตราเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.20 ต่อปีของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ (10 บาท) เมื่อครบอายุกองทุน บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติทั้งหมด และสับเปลี่ยนไปยังกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรตลาดเงินหรือกองทุนเปิด MM-GOV

กองทุนเปิด MSI4AI จะลงทุนในตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศ โดยลงทุนในตราสารภาครัฐและหรือรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจ ตราสารหนี้ภาคเอกชน ได้แก่ ตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ตราสารหนี้ที่ออกโดยธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทเอกชน ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment grade) รวมทั้งเงินฝาก ทั้งนี้ กองทุนจะไม่ลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) และจะไม่ลงทุนในตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note ) ซึ่งผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนในช่วงเวลา 2 ปี 11 เดือนได้ และกองทุนนี้ลงทุนกระจุกตัวในผู้ออก ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนเป็นจำนวนมาก

ตัวอย่างตราสารที่คาดว่าจะลงทุน หุ้นกู้บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน) TRIS rating : A-  สัดส่วนลงทุน 3.23 % ผลตอบแทนตราสาร 1.80 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.06 % ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) TRIS rating : A-  สัดส่วนลงทุน 9.68 % ผลตอบแทนตราสาร 1.95 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.19 % ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) TRIS rating : A- สัดส่วนลงทุน 16.13 % ผลตอบแทนของตราสาร 1.95 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.32 % ต่อปี,หุ้นกู้บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) TRIS rating : BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.35 % ผลตอบแทนของตราสาร 2.80 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.54% ต่อปี, หุ้นกู้บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)  TRIS rating : BBB+ สัดส่วนลงทุน 16.13% ผลตอบแทนของตราสาร 2.50 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.40% ต่อปี, หุ้นกู้เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) TRIS rating : BBB+ สัดส่วนลงทุน 16.13% ผลตอบแทนของตราสาร 2.50 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.40 % ต่อปี,หุ้นกู้ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)TRIS rating : BBB+ สัดส่วนลงทุน 19.35% ผลตอบแทนของตราสาร 2.60 % ต่อปี ผลตอบแทนที่กองทุนคาดว่าจะได้รับ 0.50 % ต่อปี โดยกองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารอื่นแทนหรือเพิ่มเติม โดยมี Rating ไม่ต่ำกว่า BBB-

ทั้งนี้บริษัทจัดการจะใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ต่อเมื่อเป็นการดำเนินการภายใต้สถานการณ์ที่จำเป็นและสมควรเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ

ประมาณการผลตอบแทนจากการลงทุนของกองทุนเปิด MSI4AI ร้อยละ 2.41 ต่อปี ประมาณการค่าใช้จ่ายกองทุนร้อยละ 0.21 ต่อปี และประมาณการผลตอบแทนหลังหักค่าใช้จ่ายร้อยละ 2.20 ต่อปี หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป บริษัทจัดการอาจไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนตามอัตราดังกล่าว

กองทุนเปิด MSI4AI เหมาะสำหรับผู้ที่คาดหวังผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝาก และยอมรับผลตอบแทนที่อาจต่ำกว่าหุ้นได้  โดยสามารถลงทุนได้นาน 2 ปี 11 เดือน ทั้งนี้ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

สำหรับผู้สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำได้ตั้งแต่ 500,000 บาท โดยติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง ผลการดำเนินงานของกองทุนหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday30655
mod_vvisit_counterYesterday62590
mod_vvisit_counterAll days114084617

We have: 582 guests online
Your IP: 44.200.30.73
 , 
Today: Aug 10, 2022

4223264