Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Economic View ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ...ต้องแก้โจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว BY ศูนย์วิจัยเคแบงก์
ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ...ต้องแก้โจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว BY ศูนย์วิจัยเคแบงก์ PDF Print E-mail
Friday, 30 April 2010 16:20

บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงาน เรื่อง ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ...ต้องแก้โจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระบุว่า ข่าวการชุมนุมของชาวนาในหลายจังหวัดเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ นับว่าเป็นปัญหาที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขอย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ปัญหาราคาข้าวตกต่ำในปัจจุบันได้รับแรงกดดันทั้งจากปัญหาในประเทศมาจากปัญหาภายในประเทศ และปัญหาการส่งออก กล่าวคือ ปริมาณสต็อกที่อยู่ในเกณฑ์สูงเป็นประวัติการณ์ ปริมาณการผลิตที่ยังอยู่ในเกณฑ์สูง แม้ว่าการแพร่ระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และภาวะแห้งแล้งจะสร้างความเสียหายให้กับผลผลิตข้าวบางส่วน ซึ่งน่าจะส่งผลกระตุ้นให้ราคาข้าวในประเทศเพิ่มขึ้นบ้าง แต่ราคาข้าวในประเทศยังดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง โดยนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2552 ถึงเดือนเมษายน 2553 นี้ ราคาข้าวเปลือกในประเทศลดลงไปแล้วประมาณ 2,000-3,000 บาท/ตัน ในขณะที่การส่งออกต้องเผชิญการแข่งขันอย่างรุนแรงในด้านราคากับเวียดนาม แม้ว่าความต้องการข้าวในตลาดโลกในปี 2553 ยังมากกว่าปริมาณข้าวที่ค้าขายในตลาดโลก ทำให้ราคาข้าวทั้งภายในประเทศและราคาส่งออกดิ่งลงอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวขาว


เปรียบเทียบราคาข้าวเดือนเมษายน 2553 กับเดือนธันวาคม 2552

ประเภท    ราคาเกษตรกรขายได้ (บาท/ตัน)    ประเภท    ราคาส่งออกข้าว(ดอลลาร์สหรัฐฯ/ตัน)
ธ.ค. 52    เม.ย.53    & 61674;(%)        ธ.ค.52    21 เม.ย.53    & 61674;(%)
ข้าวหอมมะลิ    14,154.56    13,695.5    -3.2    ข้าวหอมมะลิ(ใหม่)
1,115.25    1,102.00    -1.2
ข้าวขาว5%    9,825.08    8,359.97    -14.9    ข้าวขาว100% เกรดบี    618
482    -22.0
ข้าวเหนียว    11,145.21    10,861.18    -2.5            

ที่มา : ราคาเกษตรกรขายได้จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ราคาส่งออกจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

สาเหตุของปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
สาเหตุของปัญหาราคาข้าวตกต่ำนั้นมาจากปัจจัยภายในประเทศ ในขณะที่ภาวะตลาดส่งออกที่ไม่เอื้ออำนวย ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกประเทศนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำแก้ไขได้ยากขึ้น เนื่องจากผู้ส่งออกข้าวของไทยส่งออกข้าวได้น้อยกว่าที่คาดการณ์

ปัจจัยในประเทศ
-สต็อกของรัฐบาลและสต็อกของเอกชน
ผลของมาตรการรับจำนำข้าวในช่วงที่ผ่านมา ทำให้คาดการณ์ว่ารัฐบาลมีสต็อกข้าวประมาณเกือบ 5 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 5.0 ของปริมาณการค้าข้าวทั่วโลก ดังนั้น ข่าวที่รัฐบาลจะดำเนินการระบายสต็อก จึงส่งผลทางจิตวิทยาต่อราคาข้าวในตลาดโลก และส่งผลต่อเนื่องถึงราคาข้าวในประเทศ ทำให้รัฐบาลยังต้องแบกภาระสต็อกข้าวไว้ต่อไป  ซึ่งสต็อกข้าวของรัฐบาลนี้อยู่ในรูปของข้าวเปลือกที่ฝากเก็บไว้ที่โกดังกลางของรัฐบาล และบางส่วนเก็บไว้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการกับรัฐบาล

ในส่วนของสต็อกข้าวของภาคเอกชนคงค้างมาตั้งแต่ช่วงปลายปี 2552 เนื่องจากทั้งผู้ส่งออกและโรงสีบางรายคาดการณ์ว่าราคาข้าวมีแนวโน้มจะสูงขึ้น ทำให้รับซื้อข้าวมาเก็บไว้ในสต็อก รวมกับการเก็บข้าวบางส่วนเพื่อขายเป็นข้าวเก่าในปีต่อไป (ราคาข้าวเก่าสูงกว่าข้าวใหม่ร้อยละ 20-30)  ดังนั้น ปริมาณข้าวที่เก็บสต็อกไว้นั้นมีปริมาณมาก และไม่สามารถระบายออกได้ ทำให้โรงสีรับซื้อข้าวได้ในปริมาณจำกัด และบางส่วนก็รับซื้อในราคาต่ำเพื่อที่จะนำมาเฉลี่ยราคากับข้าวที่รับซื้อเก็บสต็อกไว้ที่ราคาสูง ซึ่งเป็นการลดภาระความเสี่ยงที่แบกรับไว้ ปริมาณสต็อกที่ล้นนับเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาข้าวในประเทศดิ่งลงอย่างต่อเนื่อง เมื่อผนวกกับเป็นช่วงที่ข้าวนาปรังออกสู่ตลาดในปริมาณที่มากกว่าการคาดการณ์ เนื่องจากราคายังจูงใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง กล่าวคือ เดิมรัฐบาลคาดการณ์ว่าเกษตรกรลงทะเบียนปลูกข้าวนาปรัง 4.5 แสนครัวเรือน พื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 10 ล้านไร่ แต่ขณะนี้มีผู้ปลูกข้าวนาปรังเพิ่มเป็น 7.8 แสนครัวเรือน พื้นที่ปลูกเพิ่มเป็น 15 ล้านไร่

การผลิต การส่งออก การบริโภคข้าว สต็อกข้าวของไทย : ล้านตันข้าวสาร
ปีเพาะปลูก    การผลิต    บริโภคภายในประเทศ    ส่งออก    สต็อกปลายปี
2548/49    18,200    9,544    7,376    3,594
2549/50    18,250    9,780    9,557    2,507
2550/51    19,800    9,600    10,011    2,696
2551/52    19,850    9,500    8,576    4,370
2552/53    20,500    9,600    9,000    6,270
ที่มา : USDA. Grain : World Markets and Trade. April 2010.

เมื่อพิจารณาถึงข้อมูลการผลิต การส่งออก การบริโภคและสต็อกข้าวของไทยแล้วพบว่า ปริมาณการผลิตข้าวในปี 2552/53 นั้นสูงกว่าในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา และสูงที่สุดตั้งแต่ปี 2540/41 ซึ่งในปีนั้นไทยผลิตข้าวได้ 23,500 ล้านตันข้าวสาร ส่วนปริมาณสต็อกปลายปี 2552 นั้นนับว่าสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ อันเป็นผลมาจากการส่งออกที่ลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับปี 2551 และคาดการณ์ว่าในปี 2553 ปริมาณสต็อกจะเพิ่มสูงขึ้นทำลายสถิติของปี 2552

มาตรการประกันรายได้
ปัจจุบันมีการโยงปัญหาราคาข้าวตกต่ำกับการเปลี่ยนมาตรการแทรกแซงตลาดข้าว จากมาตรการรับจำนำเป็นมาตรการประกันรายได้เกษตรกร เนื่องจากมาตรการประกันรายได้เกษตรกรมีข้อแตกต่างที่สำคัญเมื่อเทียบกับมาตรการรับจำนำข้าว คือ ปริมาณข้าวทั้งหมดยังอยู่ในตลาด ขณะที่มาตรการรับจำนำรัฐบาลจะดึงปริมาณข้าวส่วนหนึ่งไปเก็บไว้เป็นสต็อกของรัฐบาล ทำให้ภายใต้ระบบประกันรายได้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการค้าข้าว ไม่ว่าจะเป็นชาวนา โรงสี ไปจนถึงผู้ส่งออกต้องเผชิญกับภาวะราคาตลาดตามที่เป็นจริง โดยที่ชาวนาจะได้รับการประกันรายได้ อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ต้องพิจารณาก็คือ

ปัญหาราคาข้าวที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คือ ปริมาณสต็อกที่ล้น ซึ่งส่งผลให้โรงสีรับซื้อข้าวได้ในปริมาณที่จำกัด อันเกิดขึ้นจากสต็อกเก่าของมาตรการรับจำนำที่ผ่านมา

มาตรการประกันรายได้กำหนดให้เกษตรกรได้รับราคาที่ไม่ต่ำกว่าต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายต่างๆ และเป็นการช่วยเหลือประกันรายได้โดยการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกัน และราคาอ้างอิง(ซึ่งเป็นราคาตลาดเฉลี่ย) ซึ่งเกณฑ์การกำหนดราคาประกัน เป็นการคำนวณตามข้อมูลพื้นฐานของชาวนา โดยได้คำนวณทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร เช่น ค่าเช่าที่ ค่าแรง ค่าเตรียมพื้นที่ ค่าพันธุ์ข้าว ค่าปุ๋ย ค่าน้ำมัน ค่าเสียโอกาส ดอกเบี้ย เป็นต้น คิดเป็นต้นทุนต่อไร่ และจะประเมินผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ออกมา รวมกับกำไรที่เกษตรกรควรจะได้รับอีกร้อยละ 20-25 จะกำหนดได้ว่าราคาประกันควรเป็นเท่าใด หลังจากนั้นจัดประชุมหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งสมาคมชาวนาไทย โรงสี และผู้ส่งออก กำหนดราคาประกันที่เหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง ให้ทุกฝ่ายยอมรับร่วมกัน จากนั้นจึงจะประกาศราคาประกันออกมา โดยการประกาศราคาประกันนั้นจะแยกเป็นชนิดของข้าว เช่น ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น และจะลดทอนไปตามความชื้นและสิ่งเจือปน ซึ่งมีสูตรมาตรฐานในการคำนวณหักค่าความชื้นและสิ่งเจือปน โดยราคาจะคิดคำนวณใหม่ปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงในแต่ละฤดูกาลผลิต

นอกจากนี้ มาตรการประกันรายได้นั้นมุ่งที่จะช่วยเกษตรกรรายย่อย ดังนั้น จึงมีการปริมาณข้าวที่จะเข้าโครงการของแต่ละครัวเรือนนั้น กำหนดเพดานด้วยว่าให้เกษตรกรประกันราคาได้รายละไม่เกินกี่ตัน ปัจจุบันกำหนดไว้ตามประเภทข้าว กล่าวคือ ข้าวเปลือกหอมมะลิไม่เกิน  14 ตัน /ครัวเรือน ข้าวเปลือกหอมจังหวัดไม่เกิน  16 ตัน /ครัวเรือน ข้าวเปลือกเจ้าไม่เกิน  25 ตัน / ครัวเรือน ข้าวเปลือกปทุมธานีไม่เกิน  25 ตัน / ครัวเรือน ข้าวเปลือกเหนียวไม่เกิน  16 ตัน / ครัวเรือน เพราะจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อย เกษตรกรที่ผลิตข้าวเกินกว่าปริมาณข้าวที่กำหนดจะต้องรับภาระความเสี่ยงของราคาตลาดเอง ซึ่งเท่ากับเป็นการควบคุมปริมาณการผลิตข้าว

อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเข้ามาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ นอกจากปัญหาสต็อกข้าวล้นแล้ว เกษตรกรที่ผลิตข้าวเกินกว่าปริมาณที่จะสามารถเข้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่งปริมาณข้าวส่วนนี้เกษตรกรต้องขายในราคาตลาด เมื่อนำไปรวมกับข้าวที่ขายได้ในโครงการประกันรายได้เกษตรกรแล้ว เกษตรกรอาจจะยังคงขาดทุน นอกจากนี้ เมื่อเทียบกับในช่วงที่รัฐบาลใช้มาตรการรับจำนำแล้ว เกษตรกรบางส่วนมองว่ารายได้ในช่วงนั้นดีกว่าโดยเปรียบเทียบ เนื่องจากรัฐบาลเป็นผู้รับภาระทั้งหมด โดยมาตรการรับจำนำนั้นกำหนดเฉพาะราคาและคุณภาพข้าว ไม่ได้จำกัดปริมาณข้าวที่เกษตรกรแต่ละรายจะนำเข้าโครงการรับจำนำ ขณะที่ ในภาวะที่ราคาข้าวในตลาดตกต่ำอย่างในปัจจุบัน และเกษตรกรประสบกับภาวะขาดทุน เนื่องจากโครงการประกันรายได้กำหนดจำนวนข้าวที่เข้าร่วมโครงการ จึงมีข้อเรียกร้องให้กลับไปใช้มาตรการรับจำนำเช่นเดิม

ปัจจัยภายนอกประเทศ...เผชิญการแข่งขันรุนแรง
ในช่วงปลายปี 2552 วงการค้าข้าวต่างคาดการณ์ว่าในปี 2553 นี้จะเป็นปีทองของข้าวไทย เนื่องจากปริมาณการผลิตข้าวลดน้อยลง จากการที่ประเทศผู้ผลิตข้าวหลักของโลก คือ อินเดียได้รับความเสียหายจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย คาดการณ์ว่าอินเดียอาจจะพลิกสถานะมาเป็นผู้นำเข้าข้าว ในขณะที่ความต้องการนำเข้าข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวอันดับหนึ่ง ผลผลิตข้าวของฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่น ทำให้ความต้องการนำเข้าข้าวเพิ่มมากขึ้น จากสถานการณ์ข้าวในตลาดโลกทำให้มีการคาดการณ์ว่าราคาข้าวจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ข้าวที่เป็นปัจจัยเอื้อให้ราคาข้าวของไทยน่าจะไต่ระดับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องก็ไม่เป็นไปตามคาด อันเป็นผลมาจาก

การลดค่าเงินด่องของเวียดนาม
เวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งขันในการส่งออกข้าวของไทยลดค่าเงินด่อง เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดดุลการค้า และปัญหาเงินเฟ้อในประเทศ โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 เวียดนามลดค่าเงินด่องลงร้อยละ 5.4 และในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงอีกร้อยละ 3.4 ส่งผลให้ราคาข้าวเวียดนามเฉลี่ยตันละ 330 ดอลลาร์สหรัฐฯ เทียบกับข้าวไทยที่อยู่ในระดับตันละ 430-460 ดอลลลาร์สหรัฐฯ และในอนาคตอันใกล้นี้ถ้าเวียดนามยังเผชิญปัญหาดุลการค้าและปัญหาเงินเฟ้อก็มีแนวโน้มว่าเวียดนามอาจจะปรับลดค่าเงินด่องลงอีก ซึ่งยิ่งจะทำให้ราคาข้าวของเวียดนามในตลาดโลดลดต่ำลงไปอีก ซึ่งส่งผลต่อการแข่งขันกับข้าวไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะการส่งออกข้าวขาวคุณภาพปานกลางลงไปจะได้รับผลกระทบอย่างมาก ผู้ส่งออกข้าวของไทยไม่ได้รับอานิสงส์จากความต้องการข้าวที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในปี 2553 โดยเฉพาะในตลาดฟิลิปปินส์ เนื่องจากเวียดนามกวาดตลาดประมูลข้าวของฟิลิปปินส์ไปทั้งหมด เนื่องจากการเสนอราคาที่ต่ำกว่าประเด็นที่น่าสนใจของตลาดข้าวในเวียดนามคือ ในช่วงระยะ 3 ปีที่ผ่านปริมาณสต็อกข้าวของเวียดนามอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เนื่องจากปริมาณการส่งออกของเวียดนามเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยังต้องพึ่งพาการนำเข้าข้าวบางส่วน โดยนำเข้าข้าวจากกัมพูชา ทั้งนี้เพื่อรักษาความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ

ประเทศผู้นำเข้าข้าวหันไปบริโภคธัญพืชอื่นทดแทน
ประเทศผู้นำเข้าข้าวบางประเทศมีความต้องการการบริโภคข้าวลดลง ซึ่งก็มีผลทางจิตวิทยาทำให้ราคาข้าวปรับตัวลดลงด้วย กล่าวคือ ตลาดอินเดียที่คาดว่าอาจจะต้องนำเข้าข้าวในปี 2553 หันไปใช้ข้าวสาลีเพื่อบริโภคทดแทนข้าว เนื่องจากข้าวสาลีอยู่ในระดับตันละ 190 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้อินเดียยังไม่ต้องนำเข้าข้าวในปี 2553 แต่ยังคงไม่ส่งออกข้าวที่ไม่ใช่ข้าวบัสมาติเท่านั้น ส่วนตลาดแอฟริกาก็หันไปบริโภคข้าวโพดที่มีราคาอยู่ในระดับตันละ 160 ดอลลาร์สหรัฐฯทดแทน ทำให้ความต้องการข้าวลดลงบางส่วน

ดังนั้นสถานการณ์ข้าวในปี 2553 นั้นจะแตกต่างไปจากปี 2551 ที่ราคาข้าวดีดขึ้นเป็นประวัติการณ์  เนื่องจากในปีนั้นมีความวิตกว่าอาหารจะขาดแคลน จากการแย่งพื้นที่เพื่อนำไปปลูกพืชพลังงาน ส่งผลให้ราคาข้าว ข้าวโพด และข้าวสาลีทะยานขึ้นพร้อมกัน ทำให้ประเทศที่บริโภคข้าวไม่สามารถหาธัญพืชประเภทอื่นมาบริโภคทดแทนข้าวได้ กอปรกับทั้งเวียดนามและอินเดียเผชิญกับปัญหาอากาศไม่เอื้ออำนวยและแมลงศัตรูระบาด ทำให้ในปี 2551 ประเทศผู้นำเข้าหันมานำเข้าข้าวจากไทย

มาตรการแก้ไขปัญหาของรัฐบาล
รัฐบาลได้มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของมาตรการในประเทศ คือ มาตรการพยุงราคาข้าวเปลือก กำหนดโควตารับซื้อข้าวเพื่อพยุงราคา 2 ล้านตัน โดยรัฐสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 ให้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ มาตรการแทรกแซงรับซื้อโดยองค์การคลังสินค้า(อคส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร(อตก.)รับซื้อข้าวเก็บไว้เป็นสต็อกของรัฐบาล และมาตรการจัดตั้งตลาดนัดซื้อขายข้าวเปลือก 29 จังหวัด     (กำหนดปริมาณรับซื้อ 2-4 แสนตัน) ส่วนมาตรการในต่างประเทศ คือ การที่กระทรวงพาณิชย์จะเดินสายเสนอขายข้าวในสต็อกของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวไม่ส่งผลในการช่วยดึงให้ราคาข้าวเพิ่มขึ้น

ทำให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ(กขช.) มีมติในวันที่ 26 เมษายน 2553 โดยกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการที่แก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ดังนี้

-ปรับเงื่อนไขและการคำนวณราคาข้าวอ้างอิงในโครงการประกันราคาข้าว มาเป็นวันจันทร์ของสัปดาห์ หรือภายใน 7 วัน จากเดิมกำหนดประกาศราคาอ้างอิงทุก 15 วัน ส่งผลให้ราคาอ้างอิงอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคาตลาดมากขึ้น ในขณะที่ราคาข้าวอยู่ในช่วงขาลง มาตรการนี้มีส่วนช่วยให้เกษตรกรได้รับค่าชดเชยส่วนต่างมากขึ้น

-เร่งรัดให้องค์การคลังสินค้า(อคส.) และองค์การตลาดเพื่อการเกษตร(อตก.) ตั้งจุดรับซื้อข้าวในราคาอ้างอิงทั่วประเทศ มาตรการนี้น่าจะเป็นการดึงปริมาณข้าวเปลือกส่วนหนึ่งออกจากตลาด

-เพิ่มมาตรการจูงใจโรงสีในการรับซื้อข้าว ทั้งนี้เพื่อดึงราคาข้าวในประเทศ จากมาตรการเดิมนั้นมีโรงสีร่วมตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวแล้ว 96 แห่ง แต่เปิดซื้อจริงเพียง 44 แห่งเท่านั้น สาเหตุที่โรงสีที่ไม่สามารถรับซื้อข้าวได้จริง เพราะไม่มีพื้นที่จัดเก็บจากปัญหาสต็อกล้น และรายได้ค่าจ้างจัดเก็บเพียงตันละ 75 บาท ดังนั้น รัฐบาลจึงมีมาตรการจูงใจให้โรงสีรับซื้อข้าว โดยแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ

1.มาตรการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าว รัฐบาลเร่งเปิดจุดรับซื้อข้าวเพิ่มเติมให้ได้ 126 แห่ง ใน 25 จังหวัด ภายในสิ้นเดือนเมษายนนี้ เพื่อรองรับข้าวที่ยังเหลืออยู่ในมือเกษตรกร 1.5 ล้านตัน โดยจะมีแรงจูงใจเพิ่มเติม คือ หากรับซื้อข้าวเปลือกได้ครบทุก 1,000 ตัน โรงสีจะได้รับสิทธิการแปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารร้อยละ 20-30 ของปริมาณ 1,000 ตันที่โรงสีรับซื้อ โดยรัฐบาลจะจ่ายค่าจ้างสีแปรสภาพให้อีกตันละ 500 บาท และเก็บไว้ในโกดังกลางของ อคส./อตก หรือโรงสีรับฝากไว้ตามเดิม แต่อยู่ในรูปของข้าวสาร. ซึ่งโรงสีสามารถใช้เป็นเงินทุนในการหมุนเวียน และมีพื้นที่ว่างสำหรับเก็บข้าวเปลือกได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากข้าวเปลือก 2 กระสอบจะสีเป็นข้าวสารได้ 1 กระสอบ

2.มาตรการนำข้าวใหม่แลกข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาล กำหนดให้ผู้ประกอบการค้าข้าว หรือโรงสีทั่วไปสามารถรับซื้อข้าวใหม่มาแปรสภาพเป็นข้าวสาร เพื่อนำมาแลกกับข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลเพื่อส่งจำหน่ายต่างประเทศ โดยกำหนดเงื่อนไขในการรับซื้อ ตามราคาอ้างอิงบวกราคาเพิ่มไปอีก 300 บาทต่อตัน(อิงราคาส่วนต่างระหว่างข้าวเก่ากับข้าวใหม่) เพื่อให้เป็นราคานำตลาด สามารถนำข้าวที่มีความชื้น 15% ผ่านการสีแปรรูปแล้วมาแลกข้าวเก่าในสต็อกรัฐบาลได้ในสัดส่วน 1 ต่อ 1 ซึ่งส่งผลดึงราคารับซื้อข้าวในตลาด ข้าวเก่าในสต็อกรัฐบาลแม้ว่าจะมีคุณภาพ และต้นทุนเหมาะกับการนำมาจำหน่ายในประเทศ แต่คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวภายใน เนื่องจากคาดว่าโรงสีไม่นำมาขายในทันที ขณะที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าปริมาณข้าวที่โรงสีรับซื้อและนำมาแลกจะมีปริมาณ 1.8 ล้านตันข้าวเปลือก หรือประมาณ 1 ล้านตันข้าวสาร ดังนั้น มาตรการนี้จะประสบความสำเร็จเฉพาะในกรณีที่โรงสีคำนวณแล้วว่าคุ้มค่าในการดำเนินการ หากข้าวเก่าในสต็อกของรัฐบาลที่แลกมาได้ราคาดีกว่าข้าวใหม่ เนื่องจากโรงสีอาจต้องแบกรับความเสี่ยงภาระขาดทุน จากการที่จะขายข้าวได้ในราคาต่ำกว่าข้าวที่แลกมาจากรัฐบาล

ปัญหาราคาข้าว...โจทย์สำคัญของภาครัฐ
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มีความเห็นว่าการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้าวเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยต้องเผชิญ และจะต้องตัดสินใจ โดยรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักความเหมาะสมระหว่างสองแนวทางที่มีปรัชญาที่แตกต่างกัน คือแนวทางแรกที่ยึดกลไกตลาด ขณะที่จำกัดการแทรกแซงตลาด และจำกัดการอุดหนุน โดยภาครัฐมุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของตน เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางภาวะการแข่งขันในตลาดโลก ทั้งนี้ แม้ว่าแนวทางนี้จะลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาล แต่สิ่งที่รัฐบาลต้องเผชิญคือ การรวมกลุ่มชุมนุมของเกษตรกรเพื่อเรียกร้องความช่วยเหลือจากรัฐบาล

อีกแนวทางหนึ่งคือ การช่วยเหลืออุดหนุนเกษตรกรเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จากเหตุผลหลักที่เกษตรกรเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่มีฐานะยากจน การช่วยเหลือเกษตรกรจึงเป็นประเด็นทางสังคม เช่นเดียวกับการให้สวัสดิการสังคมกับแรงงานในภาคเศรษฐกิจอื่นๆ แต่ผลที่ตามมาของการให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ก็คือ เกษตรกรอาจขยายปริมาณการผลิตมากขึ้นเรื่อยๆ และเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของรัฐบาลที่อาจต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือในลักษณะเดียวกันในปีต่อๆไป

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการกำหนดความพอดีและเหมาะสมของทั้งสองแนวทางจึงเป็นเรื่องยากและละเอียดอ่อน โดยเฉพาะในปี 2553 ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ผิดปกติอย่างมาก เนื่องจากในปีนี้ปริมาณสต็อกข้าวคงค้างมาจากปี 2552 สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ ในขณะที่ปริมาณการผลิตของปี 2552/53 ก็สูงที่สุดในรอบ 12 ปี นับตั้งแต่ปี 2540/41 ตลาดส่งออกก็เผชิญกับปัญหาการแข่งขันอย่างรุนแรง ทำให้ราคาข้าวตกต่ำอย่างต่อเนื่อง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่าทางเลือกในการแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำเฉพาะหน้าที่ภาครัฐอาจพิจารณาดำเนินการได้แก่ การปรับมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การปรับเพิ่มราคาประกัน การปรับเพิ่มปริมาณข้าวที่สามารถเข้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร การเพิ่มมาตรการจูงใจโรงสีในการเข้ามารับซื้อข้าวจากเกษตรกร และการเร่งระบายสต็อกข้าวของรัฐบาลไปยังตลาดต่างประเทศ โดยการเจรจาขายข้าวระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล  รวมไปถึงการพิจารณาลงทุนสร้างยุ้งฉางกลางสำหรับเก็บสต็อกข้าวของรัฐบาล เป็นต้น ซึ่งระดับของการให้ความช่วยเหลือ หรือการดำเนินการของรัฐบาลในแต่ละมาตรการ ควรจะอยู่บนพื้นฐานของการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายของรัฐบาลที่จะเกิดขึ้น และผลที่จะตามมาทั้งในปีนี้ และปีถัดๆไป เนื่องจากนอกจากมาตรการช่วยเหลือต่างๆจะเป็นภาระทางการเงินของรัฐบาลในปีนั้นๆแล้ว ยังอาจสร้างภาระในปีต่อไปได้ หากเกษตรกรยังคงเพิ่มปริมาณการผลิต และกดดันราคาข้าวให้ภาครัฐต้องเข้าไปให้ความช่วยเหลืออีก แต่ในทางตรงกันข้าม หากรัฐบาลไม่ให้ความช่วยเหลือเลยเกษตรกรก็คงไม่สามารถแบกรับภาระขาดทุน และอาจกลายเป็นปัญหาสังคม-การเมืองได้เช่นกันในระยะยาวปัญหาข้าวจะซับซ้อนขึ้นไปอีก เมื่อมีการเปิดเสรีทางการค้า การแข่งขันจะรุนแรง ทั้งจากคู่แข่งรายเก่าอย่างเวียดนาม และอินเดีย และคู่แข่งรายใหม่อย่างกัมพูชา และพม่า ดังนั้น ถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลจะต้องวางยุทธศาสตร์ข้าว ซึ่งจะต้องมีการปฎิรูปในเชิงโครงสร้างเพื่อสร้างสมดุลที่เหมาะสมในธุรกิจข้าวทั้งระบบ กล่าวคือ ต้องมีการวางแผนเพื่อกำหนดปริมาณการผลิตข้าวที่เหมาะสมในแต่ละปี โดยพิจารณาข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งปริมาณสต็อกปลายปีที่ผ่านมา สภาพตลาดทั้งในประเทศและตลาดส่งออก ซึ่งการกำหนดปริมาณการผลิตเกี่ยวโยงไปถึงปริมาณพื้นที่ที่จะปลูกข้าว โดยหลักการคือ ต้องให้เกษตรกรลดการพึ่งพิงการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว โดยการหารายได้ทางอื่นๆเพื่อชดเชยกับการจำกัดหรือควบคุมพื้นที่ปลูกข้าว ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรอยู่รอดท่ามกลางการแข่งขันอย่างรุนแรงของการค้าเสรีในอนาคต

ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย


Written by :
พิราบขาว
 

Comments

avatar marivic
0
 
 
wheat is a annual or biennial grass having
erect flower spikes and light brown grains. For more information see this site www.skilch.com

marivic
www.skilch.com
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Harrison
0
 
 
Thanks , I've recently been searching for information about this topic for a long time and yours is the greatest I've found out so far.
But, what in regards to the bottom line? Are you sure about the
source?

Here is my web blog - http://mobilepropertyw ebsites.com.ph" rel="nofollow" target="_blank">mobile property websites manila
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Max
0
 
 
Thanks for sharing your thoughts on หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ.
Regards

Feel free to surf to my site - http://halowiki.net/p?title=User:RochelleM" rel="nofollow" target="_blank">Max
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Lucie
0
 
 
Hi there, I read your new stuff on a regular basis. Your humoristic
style is awesome, keep it up!

Take a look at my web-site - http://elearning.uns.ac.id/user/profile.php?id=43343" rel="nofollow" target="_blank">example essay
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Antoine
0
 
 
Hi there, I desire to subscribe for this blog to take newest updates,
so where can i do it please help.

Here is my homepage: http://cashplusaccount.com/getting-cash-fr om-a-credit-car d" rel="nofollow" target="_blank">Getting Cash From A Credit Card
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Christian
0
 
 
I don't even know how I ended up here, but I thought this post was good. I do not know who you are but definitely you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Also visit my weblog ... HTTP://www.uinlo.com/blog/the-powerball-p ast-winning-num bers-can-tell-y ou-how-to-win-t he-powerball-ja ckpot/" rel="nofollow" target="_blank">uinlo.com
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Brett
0
 
 
Attractive section of content. I just stumbled upon your blog and in accession capital to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.
Anyway I will be subscribing to your feeds and even I achievement you
access consistently quickly.

Also visit my blog :: http://lotteryaudit.tumblr.com/" rel="nofollow" target="_blank">http:
//lotteryaudit.tumblr.com/
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Pat
0
 
 
Pero si est?s con alguien que quiere jugar al juego customer to
get feedback about where Thither may be difficulty floater.
Those Concerned in encyclopaedism all around tantric massage
careers volition learn that departure into that life-sustaining get-up-and-go
flows through. As tensed muscles block oxygen and nutrients While edifice up toxin in the step towards a Healthcare profession.My webpage ... http://Diamondtantricm assages.Co.uk/" rel="nofollow" target="_blank">Very professional
Tantric massage in london
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Bryce
0
 
 
Your personal message emailed to 500,000 UNIQUE Prospects For Just .
95. Each One interested in your service or product.

These are not regular emails. List members joined it by double-optin.
Most people find the list high response. Order now for
a Boost of UNIQUE Prospects To 1,500,000.

Use Promo Code 233 To Receive A Global-Marketin g Membership And your own silver-submitte r.


my web blog - http://results4u.tk" rel="nofollow" target="_blank">Email
Marketing
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Jerald
0
 
 
Wow, fantastic blog layout! How long have you been blogging for?
you made blogging look easy. The overall look of your web site is magnificent, as well as the content!


My web page: http://www.echelletelescop ique.org/" rel="nofollow" target="_blank">echelle telescopique
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Yolanda
0
 
 
Hey! Do you know if they make any plugins to help with SEO?
I'm trying to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not seeing
very good results. If you know of any please share. Many thanks!


Check out my blog - http://athensrethink.org" rel="nofollow" target="_blank">{real estate profit
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Kenton
0
 
 
Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if
you have to manually code with HTML. I'm starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get guidance from someone with experience. Any help would be greatly appreciated!

Also visit my web site http://www.funkbook.com.br/blogs/viewstory/70234" rel="nofollow" target="_blank">Helpful Resources
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Valentin
0
 
 
I always spent my half an hour to read this web site's articles everyday along with a cup of coffee.

My web site: http://raspberryketone d.co.uk/" rel="nofollow" target="_blank">raspberry ketone uk
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Rudolf
0
 
 
Excellent pieces. Keep posting such kind of information on your site.
Im really impressed by your blog.
Hello there, You have performed a fantastic job.

I will definitely digg it and in my opinion recommend
to my friends. I am sure they'll be benefited from this web site.

Also visit my web page - http://www.articlesnatch.com/Article/-Info-On-The-Ev iction-Procedur e-Using-Assured -Shorthold-Tena ncy/4459475" rel="nofollow" target="_blank">.US93GFf7B0o
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Leif
0
 
 
Hey There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I'll make sure to bookmark it and come back to read more of your useful information. Thanks for the post. I'll certainly return.


Also visit my blog; http://www.hao123.com/" rel="nofollow" target="_blank">hao123
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Louise
0
 
 
Great beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog web
site? The account helped me a acceptable deal.
I had been tiny bit acquainted of this your broadcast
provided bright clear concept

my page :: http://landlordguidanc e.webs.com/apps/blog/show/24033476-what-to-be-awa re-of-with-rega rds-to-section-8-notices" rel="nofollow" target="_blank">Website
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Vaughn
0
 
 
Quality posts is the important to be a focus for the users to visit the web site, that's what this web page is providing.

Here is my webpage http://www.usdapilotrefina nce.com/" rel="nofollow" target="_blank">usda
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Ursula
0
 
 
I almost never write comments, but I looked at some of the comments
on ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ.
..ต้องแก้โจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว BY ศูนย์วิจัยเคแบงก์.
I do have 2 questions for you if it's okay. Could it be just me or does it seem like some of the comments appear like they are coming from brain dead visitors? :-P And, if you are posting on other online sites, I would like to keep up with you. Would you list of the complete urls of your social networking sites like your twitter feed, Facebook page or linkedin profile?

my homepage :: http://www.squidoo.com/when-can-your-t enant-be-evicte d" rel="nofollow" target="_blank">Read More Here
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Remona
0
 
 
hi!,I love your writing so a lot! share we be in contact extra about your
article on AOL? I need an expert on this space to solve my problem.
May be that is you! Taking a look ahead to see you.


Stop by my web site; http://carlcraigan.bravejournal.com/entry/116885" rel="nofollow" target="_blank">External Link
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Nancy
0
 
 
Thanks for finally writing about >ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ.
..ต้องแก้โจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว BY ศูนย์วิจัยเคแบงก์
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Darby
0
 
 
It's a pity you don't have a donate button! I'd without a doubt donate to this superb blog! I guess for now i'll settle for book-marking
and adding your RSS feed to my Google account. I look forward to fresh updates and will share this website with my Facebook group.
Talk soon!

Visit my web-site: http://www.disquedurextern e1to.net/" rel="nofollow" target="_blank">http://www.
disquedurextern e1to.net
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Domingo
0
 
 
What's up, always i used to check web site posts here in the early hours in the daylight, for the reason that i like to find out more and more.

Look at my webpage - http://williamsadvice.beep.com/how-accelerated -possession-cou ld-speed-up-the -eviction-proce ss-2013-02-25.htm?nocache=1361797395" rel="nofollow" target="_blank">External Link
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Leticia
0
 
 
I got this web site from my friend who informed me on the topic of this site and now this time I am visiting this web page and
reading very informative articles or reviews here.


Also visit my webpage - http://www.blogster.com/landlordslettin gszone/tips-on-how-to- get-a-great-onl ine-letting-age nt" rel="nofollow" target="_blank">online letting agents london
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Sheri
0
 
 
Good article. I absolutely appreciate this website. Keep writing!


Check out my site http://www.awebcafe.com/blogs/viewstory/1001920" rel="nofollow" target="_blank">Useful Content
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Dalene
0
 
 
Hey just wanted to give you a quick heads
up and let you know a few of the images aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same results.

Feel free to surf to my website http://detroit-webdesi gn.org/michigan-websit e-design/detroit-web-des ign-services-ho w-they-help.html" rel="nofollow" target="_blank">detroit website
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Korey
0
 
 
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I will be sure to bookmark it and return
to read more of your useful information. Thanks for the post.
I'll certainly comeback.

Look into my homepage - http://www.guerrillasplash.com/services/search-engine-o ptimization/off-page-seo/" rel="nofollow" target="_blank">Off Page Seo Packages
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Darrel
0
 
 
hello there and thank you for your information – I've definitely picked up anything new from right here. I did however expertise several technical issues using this website, since I experienced to reload the web site lots of times previous to I could get it to load properly. I had been wondering if your web host is OK? Not that I am complaining, but sluggish loading instances times will sometimes affect your placement in google and can damage your high quality score if advertising and marketing with Adwords. Anyway I'm adding this RSS
to my e-mail and could look out for much more of your respective exciting
content. Make sure you update this again soon.Feel free to surf to my web page ... http://www.penimed.com" rel="nofollow" target="_blank">Beste Lebensversicher ung 2013
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Mable
0
 
 
Hey there, You've done a great job. I'll definitely digg
it and personally recommend to my friends. I'm confident they'll be benefited from this site.Have a look at my weblog - http://section8.snappages.com/blog/2013/02/25/what-to-be-fami liar-with-regar ding-section-8-notice-evictio n" rel="nofollow" target="_blank">This
Post
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Trevor
0
 
 
It's a shame you don't have a donate button! I'd definitely donate to this fantastic blog! I guess for now i'll
settle for bookmarking and adding your RSS feed to my Google account.

I look forward to fresh updates and will talk about this site with my Facebook group.

Chat soon!

Visit my blog post :: http://adeltasearch.com/" rel="nofollow" target="_blank">delta search
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Candy
0
 
 
Green house gases has nothing to do with global warming.
Due�to�progressive�deterioration�of�muscle,�loss�of�movement�occurs�eventually�leading�to�paralysis.

Urinary System: This system is primarily responsible for getting rid of excess wastes in the body and regulating body fluids.Take a look at my page - http://atitd.wolfbound.com/wiki/index.php?title=User_talk:ToniaSpur" rel="nofollow" target="_blank">essentials of human anatomy and physiology worksheets
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Meghan
0
 
 
Combined with tantra, a group of health care costs, told Newsweek magazine that rest and over-the-counte r medications on the market.
The new analysis was published online Monday in Archives of Internal Medicine expresses that Tantra
relieves pain. Winfried Hauser of the Klinikum Saarbrucken in Germany and colleagues reviewed
seven randomized controlled trials and systematic reviews.
046 points, the impulses are activated. Therefore, consider boosting your immune system is: a weaker immune system doesn't function as well as the organic meals source.

Feel free to surf to my blog ... http://www.extatictantricm assage.com/faq.html" rel="nofollow" target="_blank">browse this site to learn more tantra london
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Zane
0
 
 
My relatives every time say that I am killing my time
here at net, but I know I am getting familiarity everyday
by reading thes nice posts.

Also visit my blog; http://www.overnightreputa tion.com" rel="nofollow" target="_blank">Zane
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Una
0
 
 
Wow, wonderful blog format! How long have you ever been
blogging for? you make blogging glance easy.

The full look of your site is excellent, let alone the
content material!

Feel free to surf to my site http://www.timothyhayforsa le.net" rel="nofollow" target="_blank">rabbit food
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Jolie
0
 
 
I'm excited to discover this page. I wanted to thank you for your time for this particularly wonderful read!! I definitely appreciated every little bit of it and i also have you bookmarked to look at new stuff in your web site.

My web-site - http://diamondlinksrev iew.tumblr.com" rel="nofollow" target="_blank">diamondlinks review
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Ryan
0
 
 
Hey there! I just wanted to ask if you ever have any issues with hackers?
My last blog (wordpress) was hacked and I ended up losing months of hard work due to no backup.

Do you have any solutions to stop hackers?

My website: http://wiki.flashboot.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:EmeliaVan" rel="nofollow" target="_blank">Ryan
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Genia
0
 
 
Wow, superb weblog format! How long have you been blogging for?
you make running a blog look easy. The entire look of
your website is fantastic, let alone the content material!


Here is my webpage: http://lettingsonline.livejournal.com/667.html" rel="nofollow" target="_blank">Read This
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Janie
0
 
 
Link exchange is nothing else except it is only
placing the other person's webpage link on your page at appropriate place and other person will also do similar for you.

Feel free to visit my blog post: http://candycrushsagac heatss.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank">candy crush saga cheats
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Lorri
0
 
 
The ninth man in the world. It can be used particularly for young children while there
are still a lot of energy went into this story with our
Houston Community Newspaper partner, the Courier of Montgomery County.
Between pressing, feeling the tension melt away with your sweetie to some remote locale and do the Massage yourself, lie down on the
beach to end your session. Sooner or later, even if used in its non preventative form, massage is part of
a.

my web site: http://massagemiracles london.org/" rel="nofollow" target="_blank">erotic
massage in london
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Karl
0
 
 
Erotic Massage Therapy Improves FlexibilityThe actions of Erotic Massage therapy there is a
restriction, improve the function of the body, traditional Erotic Massage therapy work against the entire mood.


my page; http://www.tantricmassagel ondonx.com/" rel="nofollow" target="_blank">tantric massage in
london
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Lin
0
 
 
Some types of Prostate Massage therapy do not replace medical care.
Once the feet are a map of your body, or for any practice that's added a new modality to the Western complementary health industry. This is the best part. Stroking the tendonsreleases much of the tension that you feel tight and painful spots. Sports prostate massage, Equine Sports prostate massage Association. Your therapist will also use all his body as a whole, has been practiced for relaxation but medicinal purposes also. Tendonitis pain can be reduced by half because your body is telling you.

my page :: http://Www.tantricmassagel ondonx.com/" rel="nofollow" target="_blank">tantra
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Bobby
0
 
 
hello!,I really like your writing so much! percentage we keep
in touch more approximately your article on
AOL? I need an expert on this space to solve my problem.

Maybe that's you! Looking forward to peer you.

Feel free to visit my weblog: best day trading
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Abel
0
 
 
I'm amazed, I have to admit. Rarely do I come across a blog that's both
educative and amusing, and let me tell you, you've hit the nail on the head.
The problem is something that too few people are speaking intelligently about.
Now i'm very happy that I found this during my search for
something concerning this.

my homepage: http://www.dailystrength.org/people/3588119/journal/8594699" rel="nofollow" target="_blank">day trading setup
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Blanca
0
 
 
This design is spectacular! You definitely know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved
to start my own blog (well, almost...HaHa!) Great job.
I really enjoyed what you had to say, and more than
that, how you presented it. Too cool!

my web page - http://www.slideshare.net/spectacularopti50/simple-tips-to- help-you-unders tand-how-to-mak e-money-online-29405791" rel="nofollow" target="_blank">becoming a day trader becoming a day trader
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Don
0
 
 
Hi, all the time i used to check webpage posts here in the
early hours in the break of day, since i enjoy to find out more and more.


Look into my web page: el paso home for sale
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Shanel
0
 
 
to be crocheted vests. These easy vests pass in
listing. You postulate to hold on when one takes on its view
or top side upland. You testament see loads of electronics or else blemishes on your converse, do any investigate on other sites and go
through out who the http://www.tedxyse.com/michael-kors-ca nada-outlet.html" rel="nofollow" target="_blank">Michael Kors Outlet Canada shopping is perfectly crucial in front you change
shape to request you and your calculate card game. They may spirit desire swing on perfumes and lotions inaugural ,past subsequently
they're engrossed into your program and their power floor
involved. It would be a job. By scholarship both
key weather of your
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Traci
0
 
 
Outstanding story there. What occurred after? Take care!


Also visit my webpage: http://bestsurvivalkni fereview.com" rel="nofollow" target="_blank">Best Survival Knife
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Jovita
0
 
 
Thanks for finally writing about >ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ...ต้องแก้โจทย์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
BY ศูนย์วิจัยเคแบงก์
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Launa
0
 
 
Howdy, i read your blog occasionally and i own a similar one and i
was just wondering if you get a lot of spam
responses? If so how do you stop it, any plugin or anything
you can advise? I get so much lately it's driving me mad so any support is very much appreciated.


Feel free to visit my webpage ... http://radiocontrolfun.wordpress.com/" rel="nofollow" target="_blank">rc drift cars
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Hassie
0
 
 
The feeds for your fish you may put into
it supports the expansion of both the fish and plants. There are three distinct steps for
creating your aquaponics system. For those who are
impatient, that could be the way to go, but some people would rather wait for what to develop naturally.


Feel free to visit my site ... http://yugle.name/index.php?L=blogs.blog&article=526" rel="nofollow" target="_blank">Square Foot Gardening
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Magda
0
 
 
Thatt alone was an egrregious oversight on
hiis or her part, as it resulted in a pricey 30-minute penalty.

Jeremy Liew, "Why The Economics of Social Gaming Are So Attractive To Investors," paid - Content.Don't forget to gett the protective cases
from Android mobile accessories including Samsung Galaxy S2 Skyrocket accessories might help
keep your phone protected.

Also visit my blog post - http://tinyurl.com/lzzvxdn" rel="nofollow" target="_blank">weeworld free vip
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Amanda
0
 
 
Getting thee information from Ceiling fans reviews helps you to determine the
right ceiling fan uunits for your home. Each apartments of Aspiria has laminated wooden flooring.

The Project is being developed with a view to provide
a better living space in the bujsy hustling life of the Mumbai city.Feeel free to surf to my webpage :: http://freemegabucksme gapolis.blogspot.com/" rel="nofollow" target="_blank">megapolis cheats
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Rosalind
0
 
 
can around the activity cost and chassis out how you can reason out a
abundance of benefits. Feet birth more reminders of your attire
with brighter colours. assume prefer of premature shipping discounts,
and past again in no dimension.Learn All New Tips And proposal Anyone Can Easily practice Football http://www.tedxyse.com/michael-kors-ou tlet.html" rel="nofollow" target="_blank">Michael
Kors Handbags cleanup products. victimisation simulated
testimonials is not to script, still, because you wish to be extra studious when people links from emails.
recognize the disagreement betwixt your family line or an fully
fledged merchandiser, one who has a whale repair shop understanding, in that respect are the arebasic methods
that be suspicious. beautiful such anyone
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Jamal
0
 
 
Quick And Fast Moving: If you are pressed for time and need to relocate quickly then hire the best services offering furniture removal Barcelona.
No matter why you got that tattoo and if you just need to cover
it up for a short time or you want to cover it up while you
are going through that time consuming laser therapy
of tattoo removals. 'I haven't seen in him in person yet but red
ink is the second easiest ink to remove---blue ink can be very challenging.
The provision of reliable and unreliable transmission of data, segmentation and as well sequencing of data, and flow
control using windowing and error correction come from the transport layer well known as (L-4).
Although year long excursions across the world may not be in the cards
for you, take a weekend trip and treat yourself to the finer things (dinner, a
massage, a nicer hotel) and take pride in the fact that you aren't sharing a room with 20
other people in a hostel you found online, only to find that your passport
was stolen over night.

Also visit my page: http://www.seawolfs.ru/fotokonkurs/things-consider -excellent-remo val-services.htm" rel="nofollow" target="_blank">portugal
removals
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Jaxon
0
 
 
Attrаctive section of content. I just stumbled upon your
web site and in accession capital to claіm that I aϲquire actually enjoyed account your blog posts.
Anyway I'll be subscribing in your feeds or
even I success you get entrү to consiѕtently qսіckly.


Here is my bloɡ ... http://56k.us/heatingandairco nditioningrepai r993" rel="nofollow" target="_blank">air conditiоning
ѕervice repair
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Bernadette
0
 
 
Hello there! Would you mind if I share your blog with my twitter group?
There's a lot of people that I think would really enjoy your content.
Please let me know. Thank you

Also visit my page: curlyshorthairc uts.com (http://curlyshorthairc uts.com/need-know-choos ing-cute-short- curly-hairstyle s/" rel="nofollow" target="_blank">Bernadette)
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Kara
0
 
 
I think this is one of the most vital info for me.
And i'm glad reading your article. But want to remark on few
general things, The site style is great, the articles is really excellent : D.
Good job, cheers

Here is my weblog http://ayamton.blogspot.com/2014/07/mirrored-furnit ure-is-very-pop ular-for.html" rel="nofollow" target="_blank">Furniture
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Dorthy
0
 
 
Heya i am for the primary time here. I came across this board and
I in finding It truly helpful & it helped me out much. I hope to present one thing back and aid
others like you helped me.

Feel free to visit my site: http://webcamgirls.co" rel="nofollow" target="_blank">live sex
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Jaimie
0
 
 
I all the time emailed this website post page to all my contacts,
for the reason that if like to read it next my links will too.


Feel free to surf to my blog post ... http://www.spanishmustang.org/forum/index.php?action=profile;u=701084" rel="nofollow" target="_blank">Escort
Girl
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Waylon
0
 
 
At this time it seems like Expression Engine
is the best blogging platform available right
now. (from what I've read) Is that what you are using on your blog?


Feel free to surf to my web-site: http://www.descargarblackm artalpha.net/" rel="nofollow" target="_blank">descargar
blackmart
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Ophelia
0
 
 
In fact no matter if someone doesn't be aware
of then its up to other users that they will help, so here it
takes place.

Here is my blog - http://scribd.com/EvangelSampson/info" rel="nofollow" target="_blank">scribd.com
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Sibyl
0
 
 
Well that had been 40 years ago and now he wondered why he had ever in his wildest imagination thought that he, the boy of
a Hebrew slave, could have ever stood alone against the most powerful
Pharaoh and army in all the world and overcome them. As the sun was
setting Abraham fell into a deep sleep, and a
thick and dreadful darkness came over him. Of course, there is a major metaphysical meaning and significance to every word of the Lord's Prayer that tells us
how to live in complete harmony with the universe, and when recited
with devotion and sincerity of heart will saturate one
with a great sense of awe, love and abundant blessings from God.


Feel free to surf to my page; kingdoms and lords hack
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Susannah
0
 
 
There's an old saying among photographers that goes "if you screw up a portrait you will need to apologize, if you screw up a wedding you need to leave town".
Both Photoshop and Lightroom have capabilities that your other doesn't have.
How many pictures will be taken the day of one's wedding and the way many prints
delivered.

Review my web site - http://www.youtube.com/watch?v=B-6U2Fr5hFs" rel="nofollow" target="_blank">how it works
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Rosalyn
0
 
 
Hello there, I found your blog by way of Google whilst searching for a similar topic, your web site got here up, it appears good.

I've bookmarked it in my google bookmarks.
Hi there, simply became alert to your blog via Google, and
located that it is really informative. I'm going to be careful
for brussels. I'll be grateful in the event you proceed this in future.
Lots of folks will probably be benefited from your writing.
Cheers!

Look at my web blog :: Zombie Road Trip cheats for android (http://topappguide.com/zombie-road-tri p-hack/" rel="nofollow" target="_blank">topappguide.com)
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Marcos
0
 
 
bookmarked!!, I like your web site!

Also visit my homepage :: http://cartalk.slworld.com/index.php/?document_srl=14154405" rel="nofollow" target="_blank">rencontre sexe
nantes
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Lee
0
 
 
Thanks a lot for sharing this with all people you really understand
what you are talking about! Bookmarked. Kindly also talk over with my website
=). We will have a link exchange agreement
between us

Here is my site; suxigoogle.com - http://www.suxigoogle.com/" rel="nofollow" target="_blank">Cheryl,
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Candice
0
 
 
What's up colleagues, pleasant piece of writing and fastidious arguments commented at this place, I am really enjoying by these.


Take a look at my web page :: http://bindoz.com/151069/Finding-unit-pe rsonally-comput er-guidelines" rel="nofollow" target="_blank">calculatoare
sh
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Chelsey
0
 
 
I was curious if you ever considered changing the structure of
your blog? Its very well written; I love what youve got to say.

But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.
Youve got an awful lot of text for only having one or 2 images.
Maybe you could space it out better?

Feel free to surf to my web blog: http://goo.gl/Pjm5Ps" rel="nofollow" target="_blank">Tribal Tattoos
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Ouida
0
 
 
It was a satisfaction studying this piece of producing.
I genuinely feel their need to be a individual contact to the matter backed up by expertise.
I also appreciate writing weblogs a whole lot and have began my very own not way too extended back.

As an nsurance policies broker, it is a fantastic way to link with new clientele!
Effectively Thanks a whole lot for submitting this data up.


Review my webpage; Business Insurance [http://Makipedia.jp/mediawiki-en/index.php?title=User%3AAlison5291" rel="nofollow" target="_blank">Aimee]
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Marla
0
 
 
It was a pleasure studying this piece of writing.
I really consider their should be a individual contact to the subject backed up
by expertise. I also take pleasure in composing weblogs a great deal and have bwgan my personal not ass well extended in the past.
As an insurance broker, iit is a wonderful way
to link with new clientele! Effectively Thanks a lot for posting this information up.


Also visit my webpage; http://www.skyperoom.com/blogs/post/24738" rel="nofollow" target="_blank">Commercial Insurance
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Teena
0
 
 
It was a enjoymment looking through this piece of producing.
I actually consider their must be a private touch to the subject backed up by knowledge.
I also get pleasure from writing weblogs a great deal and have began my very own not also prolonged back.
As an insurance policy broker, it is a wonderful way
to lknk with new customers! Well Many thanks a great deal foor
publishing this info up.

my web site http://www.gamesgurus.info/profile/trstrout" rel="nofollow" target="_blank">Commercial Insurance
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Iris
0
 
 
Greetings from Florida! I'm bored to tears at work so I decided to check out
your site on my iphone during lunch break. I enjoy the
info you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm amazed at how quick your blog loaded on my mobile
.. I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, wonderful
blog!

my web blog; http://icsly.com/?document_srl=513875" rel="nofollow" target="_blank">stoneware dish vienna
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Elvira
0
 
 
Do you mind if I quote a couple of your articles as long as I provide credit and sources back to your blog?
My blog site is in the exact same niche
as yours and my users would truly benefit from some of the information you provide
here. Please let me know if this ok with you.
Cheers!

Here is my web blog :: Madden NFL Mobile Cheats (http://facebook.com/MaddenNFLMobile CheatsHackToolA ndroidiOS" rel="nofollow" target="_blank">Tuyet)
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Ewan
0
 
 
I enjoy reading a post that will make people think. Also, thank you for
allowing me to comment!

Review my blog post http://www.mahjong7200.com/dream-love-link/" rel="nofollow" target="_blank">Dream
Love Link
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Cornell
0
 
 
of course like your web-site but you have to test
the spelling on quite a few of your posts. Several of them are rife with spelling issues and I find it very
bothersome to tell the truth on the other hand I will certainly come again again.
homepage (http://paula-gomez-blo g.blogspot.com/2012/10/las-lecturas-de -imanol-galfars oro.html" rel="nofollow" target="_blank">Lonnie)
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Carmelo
0
 
 
I am really impressed together with your writing skills and also with the
layout on your weblog. Is this a paid subject matter or did you customize it your
self? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to look a great weblog like this one today..my page :: http://shopsamsungmobi le.com" rel="nofollow" target="_blank">shop samsung
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Libby
0
 
 
Ηi, јust wantеd to saʏ, I enjoyed tɦis blog post.
It was funny. Кeep on posting!

Allso visit mƴ web sjte http://www.hawkeyeproducts.org" rel="nofollow" target="_blank">Monitor
Keystroke
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Eartha
0
 
 
Keep the party games flowing and everyone will have the time of their lives.
Some accessories allow you and friends to play a game of roundball against each other all without ever leaving the comforts of your
trampoline. The Portuguese language is spoken by about
230 million of people around the globe and is the official language of 9 countries.
The other guests must take a drink or lose
a point if they have done that thing. When it comes to nightlife
in Glasgow the choices are seemingly endless; clubs and pubs and
theaters and, well, chances are if you have a hankering for it, you’ll
find it here.

Feel free to surf to my blog :: http://100.dressesgalore.pw" rel="nofollow" target="_blank">free fun activities for toddlers
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Katherine
0
 
 
Just desire to sɑy your article is as astounding. The clarity in ƴoսr ost is
simply spectacular аnd i could assume ʏou're an expert on this subject.
Wеll with youг permission let mе tߋ ggrab youг RSS fwed to keep սp to dɑtе
witɦ forthcoming post. Ҭhanks a millіon ɑnd please carry on thе
rewarding work.

my web sitte ... http://quatangsuutam.com/tien-xua-viet-n am-1.html" rel="nofollow" target="_blank">tien xua viet nam
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Kent
0
 
 
Useful info. Lucky me I discovered your web site unintentionally, and I am shocked why this twist of fate didn't happened in advance!

I bookmarked it.

Also visit my homepage; http://bestvideo.pub" rel="nofollow" target="_blank">obdachlose
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Angus
0
 
 
Whаt's uƿ all, Һere evеry person is sharing tҺese knoѡ-hoա, so it's fastidxious tօ read this web site, and I սsed tо pay
a quick visit thіs web site daily.

Μy site; http://www.quatangsuutam.com/tien-xua-viet-n am-1.html" rel="nofollow" target="_blank">tiền xưa việt nam
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Princess
0
 
 
Simply desire to say your article is as amazing.
The clearness in your post is simply cool and i could assume you're an expert on this subject.

Well with your permission allow me to grab your feed to keep updated with forthcoming post.

Thanks a million and please continue the rewarding work.Here is my page - http://www.amazon.com/gp/product/B00GAC1D2G/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B00GAC1D2G&linkCode=as2&tag=gopro08-20&linkId=N67SJ5SA6FZKXBMG" rel="nofollow" target="_blank">BUY PlayStation Store Gift Card AT AMAZON HERE
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Dave
0
 
 
Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thank you once again.

Feel free to surf to my web site http://upload-thai.com" rel="nofollow" target="_blank">ฝากรูป
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Lilly
0
 
 
Incredible points. Sound arguments. Keep up the great spirit.


my web-site :: http://conceptsdemaiso n.wordpress.com/about/" rel="nofollow" target="_blank">conceptsdemaiso n | Home
designs and ideas
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Vada
0
 
 
Greetings. Some author's specify is Eusebia but this girl doesn't this kind of when customers
use my wife full establish. I used so as to be unemployment but
currently I was a bookkeeper and it's actually something My husband and i really benefit from.
Her man and his chose in the market to reside when it comes to New Hampshire and my wife will you should
never move. One of my favorite hobbies should be to make origami in addition to now I will
be trying into earn funds with things. Go so as to my world wide web site to notice out more:
http://www.jdavisstudios.biz/radio/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=AndraWard
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Mirta
0
 
 
Greetings. The author's name is Pattie Poore but she never
really liked that name. Some time ago he made a decision to reside
in Pennsylvania. To base jump is one area that i am totally hooked on. She
happens to be a supervisor and her salary continues to be really fulfilling.
He is running and maintaining your site here: http://biograf.blogfa.com/post/14
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Reva
0
 
 
For him it can start as early as 5:30 in the morning and last until he literally
passes out from exhaustion. If he can't go, (again),
the Texans will officially lose their status as my 2009
sleeper personnel.

Here is my web blog ... http://myphambanbuon.vn/" rel="nofollow" target="_blank">selfish people
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Marta
0
 
 
I have read so many articles regarding the blogger lovers except this article is really a good piece of writing, keep it up.


Review my weblog ... ต่อเติมหลังบ้าน
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Neva
0
 
 
Their descargar facebook mobile android allows you to view full screen photos and dates of
people in your area. This application is for every body music lovers (and Last.fm lovers:-).
Irrrve never might have put my number through to the internet!
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
The boundless majority of scrupulous in duck soup you impatient have instantly obtained plenty of brilliantly fat in the somewhat all but no t.
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
Promotions might just as soon are almost incredible in p of those chiropractic field.
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
Occasionally some suitable of c.
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Joseph Aidan
0
 
 
Nice blog! I've been looking for books on this nature and I'm glad that i found yours. I'll check back more often for new useful information from you. :)

Joseph Aidan
www.arielmed.com
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar internet savvy
0
 
 
I have read your article, I am very much impressed because you way of explanation quite good and very informative. And one more thing I have got to know that everyone has a different style to write the article, but I must say your article sounds very good.

internet savvy
www.tulleeho.org
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Joseph
0
 
 
I’m impressed. Very informative and trustworthy blog does exactly what it sets out to do. I’ll bookmark your weblog for future use.

Joseph
www.joeydavila.com
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday2471
mod_vvisit_counterYesterday55412
mod_vvisit_counterAll days55687955

We have: 615 guests online
Your IP: 54.167.174.90
 , 
Today: Dec 27, 2014

4427512