Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News GULF มั่นใจเดินหน้าแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ
GULF มั่นใจเดินหน้าแผนพัฒนาโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ PDF Print E-mail
Tuesday, 05 December 2017 13:26

‘บมจ. กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์’ หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจผลิ ตและจำหน่ายไฟฟ้ าภาคเอกชนรายใหญ่ของไทย พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย 6 ธ.ค. เป็นวันแรก ระบุนักลงทุนสถาบันและนักลงทุ นทั่วไปให้การตอบรับที่ดีมาก หลังมีความเชื่อมั่นในแผนดำเนิ นงานธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติ ที่ตั้งเป้าขยายกำลังการผลิตติ ดตั้งเพิ่มอีก 6,353.6 เมกะวัตต์ เป็น 11,125.6 เมกะวัตต์ ภายในปี 2567

นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (“GULF” หรือ “บริษัทฯ”) หนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจผลิ ตและจำหน่ายไฟฟ้ าภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ จะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนวั นแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยในวันที่ 6 ธันวาคม 2560 นี้ โดยใช้ชื่อย่อ ‘GULF’ ในการซื้อขาย หลังจากที่เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้ งแรก (IPO) จำนวนไม่เกิน 533.30 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 5.0 บาท ในราคาเสนอขายสุดท้ายที่ 45 บาทต่อหุ้นในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งหุ้น GULF ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากนั กลงทุนสถาบันทั้งในประเทศและต่ างประเทศ รวมถึงนักลงทุนทั่วไป

ทั้งนี้ หลังจากที่เข้าซื้อขายหลักทรั พย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการบริ หารงานเพื่อผลักดันแผนการดำเนิ นงานให้ประสบความสำเร็จ โดยจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุ นในครั้งนี้ ไปลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าก๊ าซธรรมชาติและโรงไฟฟ้าพลังงานชี วมวลให้แล้วเสร็จตามแผนงานที่ กำหนดไว้ ซึ่งตั้งเป้าหมายว่า ภายในปี 2567 จะขยายกำลังการผลิตติดตั้งอีก 6,353.6 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีโครงการโรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติและโครงการพลั งงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลั งคา (Solar Rooftop) ที่จำหน่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบเชิ งพาณิชย์ (COD) แล้วจำนวน 4,772.1 เมกะวัตต์ รวมทั้งบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุ นในครั้งนี้ไปชำระคืนเงินกู้ยืม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

“เราจะนำประสบการณ์และความเชี่ ยวชาญในการดำเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกับพันธมิตรพั ฒนาโครงการโรงไฟฟ้าให้ได้ ตามแผนที่ประกาศไว้ เพื่อให้ GULF ก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำอุ ตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้ าจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ภาคเอกชนรายใหญ่ของภูมิภาคนี้” นายสารัชถ์ กล่าว

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรั บประกันการจำหน่ายหุ้น IPO ของ GULF ซึ่งประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า GULF ถือเป็นหนึ่งในบริษัท เอกชนรายใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจผลิ ตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊ าซธรรมชาติ ซึ่งมีจุดแข็งด้านทีมผู้บริ หารและทีมงานที่มีประสบการณ์ ในอุตสาหกรรมพลังงานมานานกว่า 20 ปี มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้ านเทคนิคและประสบการณ์พั ฒนาโครงการโรงไฟฟ้าตั้งแต่ การเข้าประมูลโครงการโรงไฟฟ้า การก่อสร้างโรงไฟฟ้า ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญด้ านการบริหารจัดการธุรกิจไฟฟ้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สามารถสร้างความมั่ นคงของรายได้จากการจำหน่ายไฟฟ้ าเชิงพาณิชย์เข้าสู่ระบบตามสั ญญาให้แก่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ งประเทศไทย (กฟผ.) และกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมได้ ตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้ าก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม ที่เชื่อมั่นว่าจะแล้วเสร็จทั นกำหนดและทยอยจำหน่ายไฟฟ้าเข้ าสู่ระบบได้ตามแผนงาน ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลการดำเนิ นงานในอนาคต

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday394
mod_vvisit_counterAll days394

We have: 391 guests online
Your IP: 3.235.75.174
 , 
Today: Jun 01, 2020

6076712