Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News 9 ประเทศ สวรรค์นักลงทุนที่ไม่เก็บภาษีกำไรในการลงทุน
9 ประเทศ สวรรค์นักลงทุนที่ไม่เก็บภาษีกำไรในการลงทุน PDF Print E-mail
Wednesday, 20 June 2018 15:53

สำหรับนักลงทุน คำว่า  Capital Gains Tax หรือ ภาษีที่เก็บจากกำไรในการลงทุน ด้วยอัตราภาษีที่สูงอาจจะส่งผลใ ห้ นักลงทุนไม่กล้าที่จะไปลงทุนและ นักลงทุนบางคนก็ยังมีความคิดว่า การลงทุนต้องเสียภาษี แต่บางประเทศในโลกก็ยังไม่มีการ เก็บภาษีหรือเก็บภาษีจำนวนไม่มา ก

วันนี้ทาง JIBEX จะพาไปรู้จัก 9 ประเทศสวรรค์สำหรับนักลงทุนที่ไ ม่เก็บภาษีจากการลงทุน ตามข้อมูลของ nomadcapitalist มีดังนี้

9. ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

​หนึ่งในศูนย์กลางด้านการธนาคาร และร้านค้าที่มีชื่อเสียงของโลก และเป็นประเทศที่ไม่ได้มีการเก็ บภาษีจากกำไรในการลงทุน ซึ่งถือว่ากำไรจากการขายสินทรัพ ย์ส่วนตัวจะไม่เสียภาษี ในขณะที่กำไรจากธุรกิจอสังหาริม ทรัพย์จะเสียภาษีจากรายได้ โดยสวิตเซอร์แลนด์มีอัตราภาษีที่ก้าวหน้า หมายถึงถ้าคุณเป็นเจ้าของสินทรั พย์นั้นๆ เป็นเวลานาน อัตราการเสียภาษีจะยิ่งถูกลงกว่ าเดิม

8. ประเทศสิงคโปร์

​เป็นประเทศที่มีแรงจูงใจในการล งทุนสำหรับผู้ประกอบการและนักลง ทุน นอกจากนี้ยังได้ยกเลิกการเสียภา ษีจากกำไรอีกด้วย ยิ่งทำให้ดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น ไปอีก ทำให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนในสิ งคโปร์ได้อย่างง่ายดาย ถึงแม้นโยบายด้านการเงินของสิงค โปร์จะเข้มงวดสำหรับนักลงทุนหน้ าใหม่รวมทั้งชาวต่างชาติก็ตาม แต่ประเทศนี้ก็นับว่าเป็นประเทศ ที่นักลงทุนที่ไม่ควรมองข้าม

7. หมู่เกาะเคย์แมน

เป็นศูนย์กลางด้านการเงินและธนา คาร เนื่องจากไม่มีการเก็บภาษีจากกา รทำธุรกรรมใดๆ แม้ว่าอาจจะมีการเก็บภาษีจากหน่ วยงานอื่นๆ ก็ตาม แต่ก็ไม่ได้มีการเก็บภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา หมู่เกาะแห่งนี้ดึงดูดนักลงทุนจ ากต่างชาติ เนื่องจากมีคุณภาพในการดำเนินชี วิตที่ดี พร้อมทั้งยังมีสิ่งแวดล้อมที่เอื้ อต่อการลงทุนอีกด้วย

6. ประเทศโมนาโก

เป็นประเทศแห่งความมั่งคั่ง ประชาชนมีการดำรงชีวิตที่ดี ถือได้ว่าเป็นประเทศที่น่าลงทุน เลยทีเดียว เนื่องจากไม่มีการเก็บภาษีจากกำ ไร ยกเว้นว่าคุณเป็นพลเมืองชาวฝรั่ งเศส ที่จะต้องเสียภาษี นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักลงทุ นรวมทั้งผู้ประกอบการมีตัวเลื อกที่หลากหลายในการลงทุนอีกด้วย

5.ประเทศเบลเยียม

ถึงแม้ว่าเป็นประเทศที่มีระบบภา ษีเข้มงวด แต่ก็ไม่ได้มีการเก็บภาษีจากกำไ ร โดยบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศ ฝรั่งเศสได้ย้ายถิ่นฐานมาอาศัยอ ยู่ที่เบลเยียม เนื่องจากฝรั่งเศสมีการเก็บภาษี ที่สูง ขณะที่เบลเยี่ยมไม่มีการเก็บภาษี จากกำไรจากการลงทุน แต่ก็มีบางกรณีที่มีการยกเว้นแล ะอาจมีการเสียภาษี

4. ประเทศมาเลเซีย

​เป็นหนึ่งในประเทศที่ไม่มีการเ สียภาษีจากกำไร ซึ่งได้ยกเลิกภาษีเงินได้จากการ ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ ปี 2007 นอกจากนี้ ยังใช้ระบบภาษีอาณาเขตมากกว่าระ บบภาษีที่อยู่อาศัย กล่าวคือ รายได้ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในมาเลเ ซียไม่ต้องเสียภาษี รวมถึงรายได้จากการลงทุนในต่างป ระเทศ โดยกฎหมายระบุว่า ผู้ซึ่งมิได้มีถิ่นพำนักประจำใน ประเทศ (non-resident) หากไม่ต้องการจ่ายภาษีสินทรัพย์ 30% จะต้องถือสินทรัพย์นั้นๆ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

3. ประเทศนิวซีแลนด์

นอกจากมีธรรมชาติที่สวยงามแล้ว ก็ยังเป็นประเทศที่มีเสรีในด้าน การค้า ถ้าจะนึกถึงการเสียภาษีแล้วละก็ ลืมไปได้เลย เพราะที่นี่ไม่มีการเสียภาษีจาก กำไร หากคุณเป็นนักลงทุนและชอบการลงทุ น จึงเป็นอีกประเทศหนึ่งที่น่าสนใ จ เนื่องจากไม่มีการบังคับการจ่าย ภาษีจากตราสารทุน รวมถึงการลงทุนในด้านอื่นๆ

2. ประเทศเบลีซ

ตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของอเมริ กากลางริมทะเลแคริบเบียน เป็นประเทศขนาดเล็ก มีธรรมชาติสวยงามเป็นที่ชื่นชอบ ของนักท่องเที่ยว ซึ่งประเทศเบลีซมีการพิจารณาเกี่ยวกับการทำโครงการที่พักอาศัยที่ผ่านการรับรอง ให้สามารถสมัครให้ง่ายขึ้นด้วยห วังว่า จะสามารถแข่งขันกับห้าโครงการเกี่ ยวกับที่พักอาศัยในอเมริ กากลางและอเมริกาใต้ได้ เนื่องจากเบลีซไม่มีการเก็บภาษี จากกำไรสำหรับผู้อยู่อาศัย

1. ฮ่องกง

เป็นดินแดนเสรีทางการค้าที่ดีที่ สุดในโลกมาหลายปีแล้ว เนื่องจากไม่มีการเก็บภาษีจากกำ ไรในการลงทุน นับว่าเป็นแหล่งที่น่าลงทุนที่สุ ดสำหรับนักลงทุน รวมไปถึงชาวต่างชาติที่มาพักอาศั ย สำหรับบริษัทในฮ่องกง พนักงานที่ได้รับหุ้นที่เป็นส่ว นหนึ่งของค่าจ้าง จะต้องเสียภาษีซึ่งจะอยู่ภายใต้ อัตราภาษีเงินได้ของฮ่องกง ถ้าคุณเป็นชาวต่างชาติ และมีแผนที่จะออกนอกฮ่องกง ก่อนที่คุณจะได้รับกำไรจากหุ้นนั้ นคุณจะต้องจ่ายภาษีในฮ่องกงและจี น ซึ่งการเสียภาษีนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสนธิสัญญาการเก็บภาษีซ้อนแบ บพิเศษของฮ่องกง

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday23471
mod_vvisit_counterYesterday40819
mod_vvisit_counterAll days83485689

We have: 458 guests online
Your IP: 54.226.58.177
 , 
Today: Jan 24, 2019

6067440