Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ธนาคารกรุงไทยลุยติดQR Codeรถตุ๊กตุ๊ก ทั่วอยุธยา
ธนาคารกรุงไทยลุยติดQR Codeรถตุ๊กตุ๊ก ทั่วอยุธยา PDF Print E-mail
Friday, 22 June 2018 19:56

นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการตุ๊กตุ๊ก อยุธยา เป๋าตุง กรุงไทย โดยธนาคารกรุงไทยได้ติดตั้ง QR Code ที่รถตุ๊กตุ๊ก เพื่อเป็นทางเลือกให้ ประชาชนในการชำระค่ าโดยสารแทนเงินสด โดยมี นายปิติ ธนวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมกันปล่อยขบวนรถตุ๊กตุ๊ก เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมสัมผั สประสบการณ์ในการชำระค่ าโดยสารด้วย Krungthai QR Code สร้างสังคมไร้เงินสด ณ ธนาคารกรุงไทย สาขาอยุธยา

ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิ ชย์ของรัฐ ได้ให้การสนับสนุนโครงการ National e-Payment ที่ต้องการวางโครงสร้างพื้ นฐานอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุ มทั่วประเทศและขับเคลื่อนสั งคมไทยสู่สังคมไร้เงินสด โดยเฉพาะสังคมในภูมิภาค เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนทุ กภาคส่วนเข้าถึงบริการทางการเงิ นได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ตลอดจนการอำนวยความสะดวกทางด้ านการคมนาคมและการท่องเที่ยว ซึ่งหลังจากประสบความสำเร็ จในการติด QR Code รถสามล้อไฟฟ้าที่จังหวัดเชี ยงใหม่ ธนาคารได้ขยายบริการ โดยติดตั้ง QR Code รถตุ๊กตุ๊กกว่า 200 คัน ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวบริ เวณรอบเมืองพระนครศรีอยุธยา ซึ่งผู้โดยสารสามารถชำระเงินผ่ าน Mobile Bankingของทุกธนาคาร  โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ส่วนผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กเพียงสมั ครและดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋ าตุง กรุงไทย ก็สามารถรับชำระ         ค่าโดยสารได้ทันที มีบริการแจ้งเตือนเมื่อเงินเข้ าบัญชี อำนวยความสะดวกไม่ต้องพกเงิ นสดและลดปัญหาการทอนเงิน

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทยกำหนดแผนยุ ทธศาสตร์การเป็น Future Banking โดยนำนวัตกรรมทางการเงิ นมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ าและประชาชน มีแผนขยายการติดตั้ง QR Code ให้แพร่หลายและครอบคลุมในทุกกลุ่ มธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชน ห้างร้านต่างๆ ตลอดจนระบบขนส่งคมนาคมในกรุ งเทพฯ และต่างจังหวัด โดยเป็นธนาคารแห่งแรกที่ นำระบบรับชำระเงินด้วย QR Code ติดตั้งบนรถโดยสาร ขสมก. สาย Airport Bus ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวที่ เดินทางระหว่างสนามบินดอนเมื องและพื้นที่ใจกลางเมือง และพัฒนาระบบ e-Donation ที่เชื่อมต่อกับกรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตุง เติมบุญ ที่สามารถออกใบอนุโมทนาบัตรอิ เล็กทรอนิกส์ให้กับผู้บริจาคผ่ านอีเมล เพื่อลดปัญหาการสูญหายและเป็ นหลักฐานในการคืนภาษี อีกทั้งยังสนับสนุนรั ฐบาลในการจัดทำบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ และติดตั้งเครื่อง EDC ให้กับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าประชารัฐกองทุนหมู่บ้ านและชุมชนเมืองแห่งชาติทั่ วประเทศ ตลอดจนให้สินเชื่อกับร้านค้ าธงฟ้าประชารัฐเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดำเนินธุรกิจอีกด้วย

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday3344
mod_vvisit_counterYesterday41237
mod_vvisit_counterAll days89324211

We have: 463 guests online
Your IP: 54.152.38.154
 , 
Today: Jun 17, 2019

6050248