Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ต่างชาติสนลงทุนไทยเพิ่มหลังสงครามการค้าสหรัฐ-จีนยืดเยื้อ
ต่างชาติสนลงทุนไทยเพิ่มหลังสงครามการค้าสหรัฐ-จีนยืดเยื้อ PDF Print E-mail
Wednesday, 22 May 2019 23:09

ภาคธุรกิจมองบวกการลงทุนภาคอุตสาหกรรมไทยรับผลบวกสงครามการค้าสหรัฐ-จีนส่อแววยืดเยื้อ ทุนต่างชาติหันจับตลาดเอเชียและอาเซียน เล็งเพิ่มฐานการผลิตในภูมิภาค ส่งผลงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 สุดคึกคักหลังบริษัทชั้นนำระดับโลกขนนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและโซลูชั่นล่าสุดรวมโชว์ในงานฯ กว่า 2 หมื่นรายการ ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต คาดการจัดงานครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 50,000 คน มูลค่าการเจรจาธุรกิจพุ่งสูงกว่า 30,000 ล้านบาท

นายจัสติน พาว ผู้จัดการทั่วไป บริษัทยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงภาพการลงทุนภาคอุตสาหกรรมไทยว่า นักธุรกิจและนักลงทุนต่างชาติมีมุมมองเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย จากหลายมาตรการที่ภาครัฐพยายามผลัดดันและพัฒนาประเทศไทยสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยให้เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต การส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย เฟิสต์เอสเคิร์ฟ (S-Curve) และนิวเอสเคิร์ฟ (New S-Curve) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี : EEC) ฯลฯ

แม้สถานการณ์วันนี้ภาคอุตสาหกรรมจะได้รับผลกระทบบ้างจากสงครามการค้าสหรัฐ-จีนที่ส่อเค้ายืดเยื้อในระยะสั้น แต่จะเป็นผลบวกต่อการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมของไทยในระยะยาวเนื่องจากนักลงทุนและผู้ประกอบการจากต่างชาติจำเป็นต้องปรับตัวและมองหาตลาดใหม่เพื่อทดแทน ซึ่งเอเชียและอาเซียนนับเป็นตลาดใหญ่ที่มีกำลังซื้อและยังสามารถเติบโตได้ดี ทำให้การลงทุนของภาคอุตสาหกรรมไทยยังคงเติบโต สอดคล้องกับมูลจาก บีโอไอ ที่แสดงให้เห็นว่าในปี 2561 มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน 1,628 โครงการ วงเงินลงทุน 92.6 แสนล้านบาท และไตรมาสแรกของปี 2562 (มกราคม-มีนาคม 2562) มีการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนแล้วถึง 387 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 128,903 ล้านบาท

แนวโน้มการลงทุนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยุคใหม่ ที่มีการพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและโซลูชั่นให้มีความสามารถในการผลิตที่ดีขึ้น มากขึ้น ปลอดภัยขึ้น ประหยัดขึ้น และรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ต้องอาศัยความก้าวหน้าของระบบออโตเมชั่น (Automation) ระบบปัญญาประดิษฐ์ : เอไอ (Artificial Intelligence : AI) หุ่นยนต์ (Robot) ดิจิตอล (Digital) ไอโอที (Internet of Things : IoT) ฯลฯ มาช่วยในกระบวนการผลิต

จากปัจจัยดังกล่าวทำให้การจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดของเอเชียมีผู้สนใจเข้าร่วมงานและร่วมจัดแสดงงานจากทั่วโลกเป็นจำนวนมากกว่าที่ผ่านมา โดยแนวคิดในการจัดงานครั้งนี้คือ นวัตกรรมกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์แห่งอนาคต (The Future of Processing & Packaging Innovation) ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญ คือ เทคโนโลยีระดับสูงในกระบวนการผลิตและโซลูชั่น (High Processing and Solution Technology) ลดการศูนย์เสียและประหยัดพลังงาน (Zero Waste & Energy Saving) และการสร้างความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability)

โดยในการจัดงานฯ นั้นจะแบ่งเป็น 9 โซนอุตสาหกรรม ได้แก่ ProcessingTechAsia(เทคโนโลยีการผลิตและแปรรูป), PackagingTechAsia (เทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์), DrinkTechAsia (เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม), PharmaTechAsia (เทคโนโลยีด้านเภสัชกรรม), Lab&TestAsia (อุตสาหกรรมด้านการทดลองและงานวิจัย), MaterialsAsia (อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สำเร็จรูป), Coding, Marking&LabellingAsia (การใส่รหัสสินค้าการพิมพ์ข้อความและฉลาก), Coldchain, Logisitics&WarehousingAsia (ห้องแช่แข็งโลจิสติกส์และคลังสินค้า) และ PrinTech Asia (อุตสาหกรรมการพิมพ์) โดยมีบริษัทชั้นนำของโลกร่วมจัดแสดงงานกว่า 2,000 ราย จากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรและโซลูชั่นล่าสุดกว่า 20,000 รายการร่วมจัดแสดงในงานฯ โดยมีการเปิดตัวนวัตกรรมเทคโนโลยีเครื่องจักรใหม่ครั้งแรกในประเทศไทย 140 เครื่องจักร เปิดตัวครั้งแรกในเอเชีย 130 เครื่องจักร และเปิดตัวครั้งแรกของโลก 147 เครื่องจักร นอกจากนั้นยังมี 22 พาวิลเลียนนานาชาติจาก 14 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมัน สวิตเซอร์แลนด์  สเปน อังกฤษ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ เกาหลี (2) ไต้หวัน (2) จีน (3) ญี่ปุ่น (3) อิตาลี (3) บนพื้นที่กว่า 60,000 ตารางเมตร เต็มพื้นที่ 9 ฮอลล์ ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

สำหรับกิจกรรมในงานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 นั้น ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรและสมาคมการค้าไทยและต่างประเทศร่วมจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งกิจกรรมไฮไลท์ในครั้งนี้ ได้แก่ งานประชุมบรรจุภัณฑ์โลก (Global Packaging Forum) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย งานสัมมนาแนวโน้มบรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มของโลก โดยสถาบันพลาสติก (PIT) การฝึกอบรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะสำหรับตลาดเอเชีย ในงานประชุมของสถาบันอุตสาหกรรมการผลิตบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ 2019  (The Active & Intelligent Packaging Association (AIPIA) Conference 2019) การบรรยายหัวข้อการออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน โดยสถาบันบรรจุภัณฑ์จากประเทศออสเตเลีย (Australian Institute of Packaging) การสัมมนาเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยสถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม (Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE)) งานประชุมเครื่องดื่มแห่งเอเชีย โดยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย ฯลฯ

จากความยิ่งใหญ่ของการแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีและกิจกรรมไฮไลท์ภายในงานฯ ทำให้คาดว่าในปีนี้จะมีผู้เข้าร่วมชมงานจากทั่วโลกสูงกว่า 50,000 คน และมีมูลค่าการค้าการเจรจาธุรกิจที่เกิดขึ้นระหว่างการจัดงานสูงกว่า 30,000 ล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 10% จากการจัดงานในปีที่ผ่านมา (2561)

งานโพรแพ็ค เอเชีย 2019 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน 2562 ณ ฮอลล์ 98-106 ของศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพ เวลา 10.00 - 18.00 น. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์  www.propakasia.com หรือ Facebook Page www.facebook.com/ProPakAsia

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

PROPAK ASIA 2019 OPENS GATEWAY TO AN INNOVATIVE SUSTAINABLE FUTURE

Asia’s no.1 machinery show connects processing and packaging companies with advanced technologies and industry leaders in innovation and sustainability

ProPak Asia 2019 is returning in its 27th installment as the largest industry event of its kind in Asia with the theme of ‘The Future of Processing & Packaging Innovation’. Continuing in its commitment to provide the processing and packaging industries with the latest advancements in machineries, technologies and solutions, ProPak Asia will focus on innovations. The key to overcoming many global challenges and driving industry into the future that will require quality products and efficient solutions to feed a growing population and protect the environment.

Innovation and technology are competitive advantages driving manufacturers toward a sustainable future. There are solutions for improving efficiency, quality and sustainability in every activity of the supply chain from farming to processing, and packaging to warehousing. Digitalization and mobility can create higher performance and flexibility while also minimizing losses and time in areas such as chicken deboning or through the use of offsite analysis to increase productivity and precision. Digitalization also helps gain customer trust due to the quality and consistency of production, reliability of data and traceability.

Artificial Intelligence (AI) has been widely accepted and adopted in operations including; processing and packaging lines, and logistics and material handling solutions. In the quest to improve performance there are innovations that allow manufacturers to help protect the environment through energy saving, zero waste processes, use of degradable and compostable materials and thinner films that can still maintain product integrity and longevity. These are just some of the examples of smart future innovations that will be showcased at ProPak Asia this year.

The various kinds of processing & packaging technologies and innovations will come from over 2,000 exhibitors from more than 50 countries including 22 international pavilions from 14 countries including; Australia, Denmark, France, Germany, the UK and the US, two each from Korea and Taiwan and three each from China, Japan and Italy. Over 20,000 machines, products, and services from around the world will be showcased across 60,000 sqm in 9 halls at BITEC, Bangkok. Visitors will be able to interact with a wide range of industries including the food, drink, pharmaceutical, cosmetics, personal care and consumer products, as well as find solutions for their manufacturing, automotive, semiconductor and electronics packaging needs. In addition, visitors have the opportunity to network across 9 industry zones including; ProcessingTechAsia, PackagingTechAsia, DrinkTechAsia, PharmaTechAsia, Lab&TestAsia, MaterialsAsia, Coding,Marking&LabellingAsia, Coldchain,Logistics&WarehousingAsia and PrintechAsia. These industry zones receive strong support and sponsorship from valued partners including the Australian Packaging and Processing Machinery Association (APPMA), Better Pack and Clearpack for PackagingTechAsia Zone, Clearpack also for the DrinkTechAsia Zone and Cleantech Solar for Clean Energy Sponsor.

ProPak Asia is the annual meeting point for large enterprises, SMEs, startups and professionals looking to find and adopt products and services of all scales and sizes to meet their needs, from small to large scale machines and OEM service providers. ProPak Asia will feature SME focused promotions and Food Business Clinics organized for SMEs to gain knowledge and consultation from experienced professionals, exhibitors and organizations.

Many various events and activities will be held concurrently with the show. New and highlighted events for 2019 include; The Global Packaging Forum, which will discuss global and regional trends in sustainable packaging organised by the Australian Institute of Packaging (AIP) and UBM Asia; Global Trends of Food & Beverage Packaging organized by the Plastic Institute of Thailand (PIT); Active & Intelligent Packaging for Asian Markets organized by the Active & Intelligent Packaging Association (AIPIA); Introduction to Sustainable Packaging Design organized by the Australian Institute of Packaging (AIP); Circular Economy Seminar organized by the Thailand Institute of Packaging and Recycling Management for Sustainable Environment (TIPMSE) and The Asia Drink Conference, which will focus on Digitalization in Industry organized by Eastern Trade Media (ETM) and UBM Asia.

There will also be many other leading events during ProPak 2019 including; the Food Innovation Asia Conference & Contest 2019, Thai Beverage Industry Association Seminar, Laboratory Facility Contests, PrintechAsia Seminar, PharmaTech Seminar, Technology Promotion Association (Thailand-Japan) Seminar, Thai Refrigeration Association (TRA) Seminar,  TISTR Conference, GS1 Thailand Presentations, The Federation of Thai Industries Conference, Cleantech Solar Seminar, The Department of Industrial Promotion Seminar, Thai-German Institute Seminar, Institute of Food Research and Product Development from Kasetsart University, The FoSTAT-Nestle Quiz Bowl, ThaiStar - AsiaStar - WorldStar 2019 Awards Ceremony and many more.

“In our modern interconnected and highly competitive markets businesses must adopt new innovations and technology in order to grow and meet ever-changing consumer demands. The development of technology leads to innovation that can provide the driving force to greater business. ProPak Asia is here to serve global processing and packaging industry with new innovations and technology from around the world. It connects the future of innovation with the industry of today,” said Mr. Justin Pau, General Manager of UBM Asia (Thailand) Co., Ltd.

“To pull the country out of a middle-income trap and develop it into an innovative and dynamic nation, Thailand 4.0 was initiated with technology and innovation as key factors in achieving its goals. The government has established a strong environment for industry to invest and improve business through various measures and policies. There is no better time than the present for industries to find new solutions to create added value and improve capabilities. All of these are available at ProPak Asia, which is a significant driver for the country and a place where industry is always supported from every angle,” added Mrs. Wanpen Rattanakangwal, Director, Division of Creative Industry Development, of Industrial Promotion (DIP).

Catch up on the latest trends, discover advanced technologies and innovations for the future and participate in industry leading activities at ProPak Asia 2019, held from 12-15 June, Hall 98-106 at BITEC, Bangkok. Opening hours are 10am to 6pm every day.

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday999
mod_vvisit_counterAll days999

We have: 999 guests online
Your IP: 35.168.111.204
 , 
Today: Jul 04, 2020

6125160