Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
ธ.ก.ส.สนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก PDF Print E-mail
Tuesday, 10 December 2019 14:18

ธ.ก.ส. ร่วมเป็นหนึ่งฟันเฟืองขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ  เดินหน้าสร้างธุรกิจชุมชน  โชว์ 2 โมเดลความสำเร็จตอบโจทย์แก้ไขปัญหาความยากจนและระบบเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยเพียง 0.01% ต่อปี

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  เป็นประธานพิธีเปิด และปาฐกถาพิเศษ เศรษฐกิจฐานรากประชารัฐสร้างไทย กลไกพาเศรษฐกิจชาติมั่นคงยั่งยืน โดยมีนายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  พร้อมผู้บริหารธนาคารรัฐฯ และผู้บริหารบริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมเสวนาในช่วง “หัวใจเศรษฐกิจไทยยุคใหม่” ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก มีเกษตรกร ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษา และภาคีเครือข่ายภาครัฐเข้าร่วมรับฟังกว่า 1,000 คน  ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ทำโครงการธุรกิจชุมชนสร้างไทย โดยสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจฐานรากที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน ประกอบด้วย  กิจกรรมการผลิต กิจกรรมขายผลผลิต กิจกรรมการซื้อและบริโภคของคนในชุมชนอย่างมีส่วนร่วม โดยใช้ทรัพยากรของชุมชน มีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเกื้อกูลและเป็นธรรม โดยมีแนวทางในการขับเคลื่อนที่เริ่มจากการค้นหาและศึกษาความต้องการของชุมชน ทั้งโอกาส ศักยภาพ ปัญหา แนวทางพัฒนาและแก้ไข เหมือนการระเบิดจากภายใน จากนั้นจึงเริ่มพัฒนา สร้างความเข้มแข็ง โดยยึดหลักตลาดนำการผลิตและมีการกำหนดแผนธุรกิจที่ชัดเจน ผสานความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในด้านความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม งานวิจัย และงบประมาณ อีกทั้ง ธ.ก.ส. ยังช่วยสนับสนุนสินเชื่อให้กับ Smart Farmer ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์การเกษตร เพื่อทำให้เกิดผลลัพธ์ คือ ความมั่นคงของเศรษฐกิจฐานราก มีภูมิคุ้มกัน มีรายได้ สวัสดิการสังคม และโอกาสทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

ธ.ก.ส.พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาชนบทสู่ความยั่งยืนให้กับเกษตรกรลูกค้าจำนวน 6.17 ล้านครัวเรือน  สมาชิกกลุ่มเกษตรกร 396,165 กลุ่ม ผู้ประกอบการ SMEs เกษตร 442,887 ราย หัวขบวนในการขับเคลื่อน ธุรกิจ SME เกษตร  10,235 ราย ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 7,927 ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ 315 แห่ง ชุมชนท่องเที่ยว 57 ชุมชน  และพร้อมขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนนำร่อง 77 แห่ง โดยมุ่งเน้นพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเกษตรกรรม (กลุ่มการผลิต  กลุ่มบริการและกลุ่มรวบรวม) ด้านท่องเที่ยว (กลุ่มที่พักโฮมสเตย์ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มนำเที่ยวและขนส่ง กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน) และด้านอุตสาหกรรม (กลุ่มแปรรูปและกลุ่ม Logistics) โดยตั้งเป้าขยายผลได้ 928 ชุมชน ภายในสิ้นปี 2562 เป็น 9,000 ชุมชนภายในปี 2565

นายอภิรมย์ได้นำเสนอโมเดลการพัฒนาธุรกิจชุมชนที่มีศักยภาพ 2 โมเดล ได้แก่ ชุมชนหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร 28,346 ไร่  ศักยภาพของชุมชน แห่งนี้ คือ มีกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มีภูตะวันออร์แกนิคฟาร์มทำหน้าที่เป็นหัวขบวน ชุมชนหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ต้นแบบชุมชนอุดมสุข ที่พัฒนารูปแบบความรู้ร่วมกับสถาบันการศึกษา ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพัฒนาอ้อยอินทรีย์ การใช้ประโยชน์จากใบอ้อยสู่อุตสาหกรรมพลังงาน การใช้เทคโนโลยีโดรน พร้อมขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ผ่านระบบ A-Farmart พัฒนาสถาบันการเงินประชาชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ธ.ก.ส.พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจชุมชนด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยการอำนวยสินเชื่อธุรกิจชุมชนสร้างไทย วงเงิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 0.01% ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 - 30 พฤศจิกายน 2565 สนับสนุนองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่คนในชุมชน ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิต อุตสาหกรรม และบริการต่าง ๆ  หนุนสร้าง Smart Farmer ผู้ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งผู้ประกอบการหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday809
mod_vvisit_counterAll days809

We have: 807 guests online
Your IP: 3.236.84.188
 , 
Today: Aug 02, 2021

8182816