Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News PwC คาดบล็อกเชนจะกระตุ้นเศรษฐกิจโลกได้ถึง1.76ล้านล้านดอลลาร์
PwC คาดบล็อกเชนจะกระตุ้นเศรษฐกิจโลกได้ถึง1.76ล้านล้านดอลลาร์ PDF Print E-mail
Friday, 16 October 2020 08:29

- การติดตามและสืบหาแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุด (9.62 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ)

- ภาคการบริหารรัฐกิจ การศึกษา และการดูแลสุขภาพ จะได้รับประโยชน์สูงสุด

- บล็อกเชนอาจจะสร้างผลประโยชน์สุทธิสูงสุดในจีน (4.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) และสหรัฐอเมริกา (4.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ)

รายงานวิเคราะห์ฉบับใหม่ของ PwC แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนมีศักยภาพในการกระตุ้นผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ได้ถึง 1.76 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐทั่วโลกในทศวรรษหน้า

ข้อมูลดังกล่าวเป็นการค้นพบครั้งสำคัญในรายงานฉบับใหม่ของ PwC ในหัวข้อ Time for trust: The trillion-dollar reason to rethink blockchain ซึ่งประเมินว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกนำไปใช้อย่างไรในปัจจุบัน และสำรวจผลกระทบของบล็อกเชนที่อาจมีต่อเศรษฐกิจโลก โดยรายงานจะวัดศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการสร้างมูลค่าแก่อุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การดูแลสุขภาพ รัฐบาล และบริการสาธารณะ ตลอดจนการผลิต การเงิน การขนส่ง และการค้าปลีก ผ่านการวิเคราะห์กรณีการใช้งานบล็อกเชน 5 อันดับแรก ซึ่งจัดอันดับตามศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

สตีฟ เดวีส์ หัวหน้าฝ่ายบล็อกเชนและพาร์ทเนอร์ของ PwC UK กล่าวว่า "เทคโนโลยีบล็อกเชนมีความเกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เช่น บิตคอยน์ มายาวนาน แต่ถึงกระนั้นบล็อกเชนก็ยังสามารถเข้ามามีบทบาทได้ในอีกหลากหลายด้าน โดยเฉพาะแนวทางการรักษาความปลอดภัย แบ่งปัน และใช้ข้อมูลในองค์กรภาครัฐและเอกชน"

เดวีส์ กล่าวว่า "ในขณะที่องค์กรต่าง ๆ ต้องต่อสู้กับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แนวโน้มการแทรกแซงของเทคโนโลยีมากมายก็ถูกเร่งให้เร็วเช่นเดียวกัน รายงานวิเคราะห์ครั้งนี้แสดงให้เห็นศักยภาพของบล็อกเชนในการสนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ในการสร้างและออกแบบการดำเนินงานใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากการปรับปรุงด้านความไว้วางใจ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในองค์กรและสังคม"

- รายงานดังกล่าวได้ระบุขอบเขตการใช้งานบล็อกเชนหลัก ๆ 5 ข้อ และประเมินศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและการวิจัยอุตสาหกรรม ซึ่งการวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงจุดเปลี่ยนที่คาดการณ์ว่า เทคโนโลยีบล็อกเชนจะถูกนำมาใช้เป็นวงกว้างในเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2568

- การติดตามและสืบหาผลิตภัณฑ์และบริการ หรือแหล่งที่มา ซึ่งเป็นปัจจัยใหม่ที่ห่วงโซ่อุปทานของบริษัทหลายแห่งให้ความสำคัญในช่วงการระบาดของโควิด -19 นั้นมีศักยภาพทางเศรษฐกิจมากที่สุด (9.62 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยบล็อกเชนสามารถใช้งานได้หลากหลายและสนับสนุนบริษัทต่าง ๆ ตั้งแต่ อุตสาหกรรมหนัก ซึ่งรวมถึงการทำเหมือง ไปจนถึงแฟชัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของสาธารณชนและนักลงทุนที่กำลังมองหาการจัดหาที่ยั่งยืนและมีจริยธรรม

- การชำระเงินและบริการทางการเงิน รวมถึงการใช้สกุลเงินดิจิทัลหรือสนับสนุนการเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านการชำระเงินข้ามพรมแดนและการโอนเงิน (4.33 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ)

- การจัดการข้อมูลส่วนตัว (2.24 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงเลขบัตรประชาชน ข้อมูลประจำตัวทางวิชาชีพ และใบรับรอง เพื่อช่วยลดการฉ้อโกงและการโจรกรรมอัตลักษณ์

- การประยุกต์ใช้บล็อกเชนในสัญญาและการระงับข้อพิพาท (7.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (5.4 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ) รวมถึงการใช้บล็อกเชนในการสร้างความภักดีต่อแบรนด์ ได้ขยายศักยภาพของบล็อกเชนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของรัฐบาลและเอกชนอย่างหลากหลายมากขึ้น

ความสำเร็จของบล็อกเชนจะขึ้นอยู่กับนโยบายรองรับ ระบบนิเวศทางธุรกิจที่พร้อมใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ ๆ ที่เทคโนโลยีได้สร้างขึ้น และการผสมผสานอุตสาหกรรมที่เหมาะสม

หากพิจารณาตามทวีป เอเชียมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากเทคโนโลยีบล็อกเชนมากที่สุด หากพิจารณาตามประเทศแล้ว บล็อกเชนอาจสร้างผลประโยชน์สุทธิสูงสุดในจีน (4.4 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) และสหรัฐอเมริกา (4.07 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ) และมีการคาดการณ์ว่า อีก 5 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร อินเดีย และฝรั่งเศส มีผลประโยชน์สุทธิมากกว่า 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

อย่างไรก็ตาม แต่ละประเทศได้รับประโยชน์จากบล็อกเชนแตกต่างกัน โดยประเทศที่มุ่งเน้นการผลิต เช่น จีนและเยอรมนี ได้ประโยชน์มากกว่าจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าและบริการ ขณะที่สหรัฐได้รับประโยชน์มากที่สุดจากการประยุกต์ใช้บล็อกเชนในการรักษาความปลอดภัยและการชำระเงิน รวมถึงการรับรองข้อมูลและการจัดการอัตลักษณ์

ขณะที่ในระดับภาคส่วน ภาคส่วนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดคือ ภาคการบริหารรัฐกิจ การศึกษา และการดูแลสุขภาพ ซึ่ง PwC คาดว่า ภาคส่วนเหล่านี้จะได้ผลประโยชน์ประมาณ 5.74 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี 2573 โดยการใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพที่บล็อกเชนจะนำมาสู่โลกแห่งการจัดการอัตลักษณ์และการรับรองข้อมูล

ขณะเดียวกัน บล็อกเชนจะมีประโยชน์กว้างขวางมากขึ้นสำหรับบริการทางธุรกิจ การสื่อสาร และสื่อ ในขณะที่ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิต และบริการก่อสร้าง จะได้รับประโยชน์จากการใช้บล็อกเชน เพื่อดึงดูดผู้บริโภคและตอบสนองความต้องการด้านแหล่งกำเนิดและการตรวจสอบแหล่งที่มา

นอกจากนี้ ผลการศึกษาของ PwC ที่ได้ออกสำรวจความคิดเห็นของผู้นำธุรกิจ แสดงให้เห็นศักยภาพของบล็อกเชนที่จะได้รับการพิจารณาว่าเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์เพื่ออนาคตขององค์กรต่าง ๆ โดยผลการศึกษาพบว่า เกือบสองในสามของซีอีโอ (61%) เปิดเผยว่า การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการยกระดับการดำเนินการและกระบวนการธุรกิจหลัก ๆ นั้นเป็น 1 ใน 3 องค์ประกอบที่บริษัทของตนให้ความสำคัญที่สุดเพื่อฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด-19

"หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่องค์กรอาจจะทำเมื่อนำเทคโนโลยีเกิดใหม่มาใช้คือ การกำหนดให้เป็นขอบเขตงานของทีมงานที่มีความสนใจในด้านนี้ แต่แท้จริงแล้ว การบรรลุดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มผู้บริหารระดับสูงในการทำงานและกำหนดโอกาสและคุณค่าเชิงกลยุทธ์ และเพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดการร่วมมือภายในอุตสาหกรรมในระดับที่เหมาะสม" คุณสตีฟ เดวีส์ กล่าว "และเมื่อพิจารณาจากขนาดของการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจที่องค์กรต่าง ๆ กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ การสร้างข้อพิสูจน์การใช้แนวคิดที่สามารถขยายและปรับขนาดได้เมื่อประสบความสำเร็จ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถกำหนดคุณค่าควบคู่ไปกับการสร้างความไว้วางใจและความโปร่งใสในโซลูชัน เพื่อส่งมอบศักยภาพของบล็อกเชน"

รายงานดังกล่าวได้เตือนว่า หากต้องการบรรลุศักยภาพของบล็อกเชนในแง่ของเศรษฐกิจแล้ว การจัดการปัจจัยด้านพลังงานก็เป็นเรื่องที่ต้องจัดการเช่นกัน ซึ่งการดำเนินการของธุรกิจและรัฐบาลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เพิ่มขึ้น รวมถึงความมุ่งมั่นในการเปลี่ยนแปลงสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) นั้นหมายความว่า องค์กรต่าง ๆ ต้องพิจารณาต้นแบบใหม่สำหรับการรวมและแบ่งปันทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการพึ่งพาศูนย์ข้อมูลแบบเดิมและการใช้พลังงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีโดยรวมขององค์กร

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday52887
mod_vvisit_counterYesterday61952
mod_vvisit_counterAll days95980731

We have: 578 guests, 1 members online
Your IP: 35.172.236.135
 , 
Today: Oct 22, 2020

6102848