Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News เปิดทิศทางธุรกิจ SAMART ปี 2021 กับเป้าหมายที่เติบโตอย่างยั่งยืน
เปิดทิศทางธุรกิจ SAMART ปี 2021 กับเป้าหมายที่เติบโตอย่างยั่งยืน PDF Print E-mail
Tuesday, 26 January 2021 23:27

SAMART เปิดแผนธุรกิจปี 2021 ท่ามกลางความท้าทายรอบด้าน ทั้งโรคระบาด ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศ แต่ในความไม่แน่นอนที่มีอยู่รอบด้าน เป้าหมายสำคัญคือต้องเติบโตอย่างยั่งยืนให้ได้ กลุ่มสามารถจึงกำหนดให้ปีนี้เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นและเจาะลึกในธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญและมีโอกาสสร้างรายได้ประจำ (Recovery & Reform) โดยเน้น 2 สายธุรกิจหลัก ได้แก่ สายธุรกิจ Digital ICT Solutions และ สายธุรกิจ Utilities & Transportation เพราะมีรากฐานที่แข็งแกร่งและมีธุรกิจที่สร้างรายได้ประจำ ตั้งเป้ารายได้ปีนี้ที่ 15,000 ล้านบาท

วัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “SAMART ได้เตรียมความพร้อมและมีการปรับตัวมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการบริหารธุรกิจ การพัฒนาคน การพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ เพื่อรองรับการเข้าสู่ยุค Digital อย่างเต็มรูปแบบ โดยเน้นการสร้างรายได้ผ่านโมเดลธุรกิจ B2G2C มากขึ้น จากความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสถานะทางการเงินของบริษัท ทำให้เรามีความพร้อมในการลงทุนและให้บริการระบบ Digital Public Services ก่อน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการประชาชนผ่านระบบออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และไม่ต้องรองบประมาณ  ทั้งนี้ รัฐสามารถจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากบริการออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นและนำมาแบ่งจ่ายเป็นค่าบริการให้แก่บริษัท

Recovery & Reform

ผลจากโรคระบาดโควิด-19ในปีที่ผ่านมา ทำให้ธุรกิจ CATS ที่ให้บริการควบคุมการจราจรทางอากาศที่ประเทศกัมพูชาและเป็นแหล่งรายได้ประจำของบริษัท ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการลดลงของจำนวนเที่ยวบิน แต่ก็เป็นที่คาดการณ์ว่า เมื่อมีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลาย และธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับการท่องเที่ยวและการเดินทาง ก็จะสามารถฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว  ส่วนธุรกิจอื่นๆของกลุ่ม ไม่ได้รับผลกระทบมากนัก เช่น สายธุรกิจ Digital ICT Solutions ซึ่งแม้จะมีการเลื่อนการใช้งบประมาณภาครัฐออกไปบ้างในบางโครงการ แต่ก็ยังคงเก็บงานโครงการใหม่ๆ เข้ามาในพอร์ตได้พอสมควร โดยในปีที่ผ่านมา กลุ่มสามารถเทลคอม ได้เซ็นสัญญาโครงการมูลค่ารวม 4,000 ล้านบาท และล่าสุด ประเดิมต้นปี 2021 ด้วยการเซ็นสัญญาติดตั้งอุปกรณ์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมูลค่า 380 ล้านบาท และสัญญาซื้อขายชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Cyber Intelligence มูลค่า 189 ล้านบาท ทำให้กลุ่มสามารถเทลคอม มีมูลค่าโครงการในมือ ประมาณเกือบ 8 พันล้านบาทในปัจจุบัน ส่วนธุรกิจภายใต้ สามารถดิจิตอล ก็มีแนวโน้มฟื้นตัวชัดเจน โดยจะมีรายรับที่เพิ่มขึ้นจากบริการ Digital Trunk Radio และรายได้ใหม่จากบริการ Mobile Security Application ซึ่งมีแผนจะเปิดให้บริการในเดือนมีนาคมนี้

นอกจากนี้ เรายังมีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้กระชับ พร้อมผลักดันให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ขึ้นมารับผิดชอบการบริหารงานมากขึ้น โดยผมจะขยับบทบาทไปเน้นการวางกลยุทธ์ และการพัฒนาธุรกิจใหม่อย่างเต็มตัว เพื่อรองรับการแข่งขันและความท้าทายใหม่ๆ ยิ่งไปกว่านั้น เรายังเปิดกว้างในการพิจารณาลงทุนใน Start up ที่มีความโดดเด่น ซึ่งผ่านการคัดกรองจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในโครงการ Angel Fund 2021 และอีกหลายผลงานจาก สวทช.

เจาะลึกใน 2 สายธุรกิจ

สายธุรกิจ Digital ICT Solutions เน้นการนำเสนอเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ Digital Transformation แก่องค์กรผู้ใช้บริการอย่างมืออาชีพ ได้แก่

โซลูชั่นเพื่อช่วยยกระดับการบริหารจัดการองค์กรและธุรกิจ  อาทิ ระบบการจัดเก็บภาษีสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทต่าง ๆ ด้วยเทคโนโลยี Direct Coding & Marking  ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายอุตสาหกรรม , โซลูชัน Robotic Process Automation  หรือ RPA ที่นำเทคโนโลยี Machine Learning & AI เข้ามาเพิ่มศักยภาพและลดทอนเวลาในกระบวนการทำงานภายในองค์กร  ทำให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อประสิทธิผลสูงสุด  ,โซลูชันด้าน Live Training Platform   เป็นโซลูชันที่รองรับการจัดอบรมออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์ทั้งลูกค้ากลุ่มสถาบันการศึกษา รวมทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และยังมีระบบ AMI (Advance Metering Infrastructure) หรือ โครงสร้างพื้นฐานสำหรับการวัดค่าพลังงานไฟฟ้าขั้นสูง เป็นโครงสร้างหลักของสมาร์ทกริด (เป็นระบบโครงข่ายด้านพลังงานไฟฟ้า ที่นำ ICT มาประยุกต์ในการบริหารการใช้พลังงาน) ที่จะช่วยผู้ใช้ไฟฟ้า สามารถควบคุมค่าไฟ และสามารถบริหารการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

โซลูชั่นด้านการเงิน  อาทิ  Core Banking System ที่พร้อมยกระดับการให้บริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัยด้านธุรกรรมการเงิน การยืนยันตัวตน ที่จะทำให้ผู้ประกอบธุรกิจและลูกค้าสะดวกสบายและมีความปลอดภัยสูงสุด และยังมี Payment Solutions ที่เน้นให้บริการแบบ Omni Channel ครอบคลุมทุกช่องทางธุรกรรมทางการเงิน ทั้ง Online และOffline ต่อยอดความสำเร็จจากธุรกิจ EDC และ POS พร้อมทั้งขยายฐานลูกค้าในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งกลุ่ม B2B และ B2C

โซลูชั่นด้านความปลอดภัยไซเบอร์  เป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง โดยปีนี้จะมีการขยายขอบเขตการเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านทางโมบาย  เพื่อขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งรายองค์กร และรายย่อย จากนโยบายภาครัฐที่ให้ความสำคัญในด้านการกำกับดูแลความปลอดภัยของข้อมูล ตามพรบ.ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พรบ. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สายธุรกิจ Utilities & Transportation ยังคงเตรียมการที่จะนำบริษัท SAV (ถือหุ้น CATS ที่ทำธุรกิจด้านการจราจรทางอากาศในประเทศกัมพูชา) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อสถานการณ์ Covid-19 คลี่คลาย และการเดินทางท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง นอกจากนี้ บริษัทยังเน้นขยายธุรกิจที่เกี่ยวโยงกับพลังงาน เช่น Power Substation, การวางระบบสายส่งไฟฟ้า การนำสายไฟลงดิน รวมถึงการศึกษาธุรกิจพลังงานทางเลือกอย่างต่อเนื่อง

มั่นใจที่ตั้งเป้ารายได้ปี 2021 ไว้ที่ 15,000 ล้านบาท

“ในปี 2021 คาดว่าสถานการณ์โควิดและการเมืองในประเทศน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น อีกทั้งการอัดฉีดงบประมาณจากภาครัฐ และการมาถึงของเทคโนโลยี 5G ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชิวิต แบบ new normal จะสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่กลุ่มสามารถ ดังนั้น สิ่งที่เรามุ่งเน้นในปีนี้ คือ การขยายฐานลูกค้า การพัฒนา Digital Solutions ใหม่ๆ และความพยายามในการสร้าง New S-Curve ให้กับธุรกิจอย่างจริงจัง” นายวัฒน์ชัย กล่าวทิ้งท้าย

Comments

avatar Annapiorn
0
 
 
citalopram for sale uk lyrica 450 mg zithromax 500mg price in india prednisone 10mg cost terramycin cats overseas pharmacy no prescription gabapentin 1000 metformin cost in india
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Payday Loans
0
 
 
payday loan usa real payday loans online apply for loan payday loan vancouver loan payday
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar num
0
 
 
cialis 5 mg efficacia

https://cialissalemar.com/ - buy cheap cialis
cialis

can i take cialis and atenolol
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar Payday Loans
0
 
 
personal loans apply
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
avatar num
0
 
 
cialis dose for 80 year old

https://cialissalemar.com/ - cialis
cialis generico mexico precio

free cialis no prescription
Post Reply
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
Cancel
B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday591
mod_vvisit_counterAll days591

We have: 591 guests online
Your IP: 3.237.178.91
 , 
Today: Mar 03, 2021

6229136