Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News KTAM เปิด IPO กองทุน KT-EUROTECH
KTAM เปิด IPO กองทุน KT-EUROTECH PDF Print E-mail
Tuesday, 14 September 2021 16:27

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การลงทุนของบริษัทชั้นนำในยุโรปมีความน่าสนใจมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจด้านดิจิทัล เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านสังคมดิจิทัล และด้านสิ่งแวดล้อมของยุโรปในระยะยาว ซึ่งมีมูลค่ากว่า 1.8 ล้านล้านยูโร สะท้อนให้เห็นถึงโอกาสของการขยายตัวของธุรกิจกลุ่มนี้ และโอกาสในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน บลจ.กรุงไทยจึงคว้าช่วงเวลาที่เหมาะสมออกกองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (KT-EUROTECH) โดยจะเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 15 - 21 กันยายน 2564 เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท

ทั้งนี้ กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ มีนโยบายการลงทุนที่มุ่งเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน JPMorgan Funds - Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนรวมหลัก) เพียงกองเดียว ในชนิดหน่วยลงทุน (share class) “I” ในสกุลเงินยูโร โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซึ่งกองทุน JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund (กองทุนหลัก) ดังกล่าว ได้จดทะเบียนในประเทศ Luxembourg และ จัดเป็น Société d’investissement à capital variable  (SICAV) และกองทุนหลักได้รับการกํากับดูแลและอนุญาตจาก Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) ซึ่งเป็นสมาชิกของ International Organizations of Securities Commission (IOSCO) และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ UCITS (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) บริหารและ จัดการโดย JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l ทั้งนี้ กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์การลงทุน คือสร้างผลตอบแทนจากการ เพิ่มขึ้นของมูลค่าของเงินลงทุนในระยะยาว ผ่านการลงทุนในบริษัทในภูมิภาคยุโรปที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นหลัก (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง อุตสาหกรรมเทคโนโลยี สื่อ และ โทรคมนาคม) และอาจพิจารณาลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) ที่มีตัวแปรเป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. และ/หรือสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ และธีมการลงทุนในปี 2564 ที่กองทุนเน้นจะมี 3 กลุ่มหลักด้วยกัน ได้แก่ 1. Sustainability 2. Digitalisation 3. Sustainable & digital enablers (ที่มาของข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management ณ วันที่ 31 มี.ค. 2564)

นอกจากนี้ กองทุนหลัก JPMorgan Funds -Europe Dynamic Technologies Fund ยังเป็นกองทุนให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 10 ปี สูงสุดเป็นอันดับที่ “1” เมื่อเทียบกับคู่แข่งอื่นๆ ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งจัดกลุ่มตาม Morningstar Category (ที่มาของข้อมูล: J.P. Morgan Asset Management, Morningstar Rankings/Universe ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2011- 30 มิ.ย. 2021) และยังได้รับการจัดอันดับที่ระดับ 3 ดาวจาก Morningstar อีกด้วย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ค. 2564)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday1136
mod_vvisit_counterAll days1136

We have: 1135 guests online
Your IP: 3.238.132.225
 , 
Today: Sep 27, 2021

8175696