Forgot your password? Create an account
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
News

Stockwave Online กระแสหุ้นออนไลน์ หุ้น หลักทรัพย์ การเงิน ข่าวเศรษฐกิจ

Home Hot News เครดิตบูโร เปิดบริการใหม่"ตู้ตรวจเครดิตบูโร"
เครดิตบูโร เปิดบริการใหม่"ตู้ตรวจเครดิตบูโร" PDF Print E-mail
Wednesday, 11 July 2018 17:02

บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดบริการใหม่ล่าสุด ตรวจข้อมูลเครดิตบูโรผ่าน "ตู้ตรวจเครดิตบูโร" รองรับกระแสโลกยุคดิจิทั ลโดยเฉพาะกลุ่มเจนวาย เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว รอรับรายงานได้ทันที เพียงแค่ใช้บัตรประชาชนของตนเอง สามารถเลือกประเภทรายงานข้อมู ลเครดิตได้ตามต้องการ ได้แก่ รายงานข้อมูลเครดิตแบบย่อ แบบสรุป ฉบับเต็ม และใบคำขอตรวจสอบแก้ไขข้อมูลอี กด้วย เริ่มเปิดให้บริการแล้ววันนี้ ภายใน "เครดิตบูโรคาเฟ่" ชั้น 3 อาคารเพิร์ล     แบงก์ค็อก ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 18.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์) กับบรรยากาศชิลๆ เป็นกันเอง พร้อมดื่มกาแฟ...ฟรี      แก่ผู้มาใช้บริการ ซึ่งการตรวจเครดิตบู โรนอกจากจะช่วยตรวจสอบสุ ขภาพการเงินของตนเองแล้ว ยังช่วยวางแผนการเงินก่อนไป   ยื่นเอกสารขออนุมัติสินเชื่อ ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมู ลเครดิตของตนเอง ทั้งนี้ เครดิตบูโรตระหนักถึงความสำคั ญในการสร้างวินัยทางการเงินด้ วยตนเองเป็นจุดเริ่มต้ นของการลดโอกาสเกิดหนี้ที่ง่ ายและยั่งยืน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่หรื อเจนวาย เช่น การรู้จักออม การใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ เครดิตบูโร เปิดเผยว่า การให้บริการตรวจเครดิตบูโรผ่าน "ตู้ตรวจเครดิตบูโร" รูปแบบอัตโนมัตินี้ ถือเป็นการรองรับพฤติกรรมของผู้ บริโภคยุคใหม่ที่เปลี่ ยนแปลงไปตามภาวะโลก โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่นิยมใช้ บริการผ่านออนไลน์ เน้นความสะดวก รวดเร็วมากขึ้น ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการได้ ง่ายๆ ด้วยตนเอง เพียงใช้บัตรประชาชนของตนเอง รอรับรายงานได้ทันที สำหรับวิธีการใช้งาน "ตู้ตรวจเครดิตบูโร" จะแสดงข้อความอธิบายขั้นตอนเลื อกใช้บริการต่างๆ ผ่านหน้าจอบนตู้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย ได้แก่ 1) รายงานข้อมูลเครดิตแบบย่อ เป็นข้อมูลเบื้องต้นสำหรับเจ้ าของข้อมูลที่แสดงจำนวนบัญชีสิ นเชื่อและยอดหนี้ 2) รายงานข้อมูลเครดิตแบบสรุป เป็นภาพรวมของบัญชีสินเชื่อ และประวัติการขอและการชำระหนี้ สินเชื่อของผู้ขอสินเชื่อ 3) รายงานข้อมูลเครดิตฉบับเต็ม จะแสดงข้อมูลสินเชื่อ ประวัติการชำระสินเชื่อ สถานะทุกบัญชีที่เจ้าของข้อมู ลมีอยู่ รวมทั้งสามารถเลือกเพิ่มบริ การเครดิตสกอริ่ง ตัวชี้วัดความน่าจะเป็ นในการชำระคืนหนี้  และ 4) บริการพิมพ์ใบคำขอตรวจสอบแก้ ไขข้อมูล

"ตู้ตรวจเครดิตบูโร" พร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึ กษาและแนะนำการใช้งาน โดยตู้ตรวจเครดิตบูโรดังกล่ าวจะอยู่ที่ "เครดิตบูโรคาเฟ่" ภายในอาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ถือเป็ นการอำนวยความสะดวกในการเดิ นทางแก่ผู้ใช้บริการได้อย่ างสะดวกสบาย โดยทางรถไฟฟ้า  BTS สถานีอารีย์ (ทางออก 1) และเดินมาอาคารเพียง 200 เมตรเท่านั้น

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
Code   
ChronoComments by Joomla Professional Solutions
Submit Comment
 
 

Login

Forgot your password? Create an account
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday36888
mod_vvisit_counterYesterday55235
mod_vvisit_counterAll days90266289

We have: 632 guests, 1 members online
Your IP: 54.172.234.236
 , 
Today: Jul 18, 2019

6051704